Y diweddaraf

Albwm newydd Sera

Heb amheuaeth, mae Sera wedi bod yn un o gerddorion amlycaf cyfnod y cloi mawr, ac mae hynny’n parhau wrth iddi ryddhau ei halbwm newydd ddydd Gwener diwethaf, 31 Gorffennaf.

Pump i’r Penwythnos – 7 Awst 2020

Gig: Maes B o Bell – Yr Eira, Ani Glass, Gwilym – 7/08/20 – Radio Cymru / Cymru Fyw Mae ambell beth bach difyr a gwahanol wedi bod yn digwydd wythnos yma fel rhan o ddarpariaeth Gŵyl AmGen, sy’n cymryd lle yr Eisteddfod Genedlaethol ddylai fod yn Nhregaron rŵan wrth gwrs.

‘Pontydd’ – pedwaredd sengl Mared

Mae Mared wedi rhyddhau ei sengl a fideo newydd ers dydd Gwener diwethaf, 31 Gorffennaf. Mae hefyd wedi cyhoeddi dyddiad rhyddhau ei halbwm cyntaf ‘Pontydd’ ydy enw’r sengl ddiweddaraf gan y gantores o Lanefydd, a dyma’r pedwerydd trac i ymddangos oddi-ar ei halbwm cyntaf, ‘Y Drefn’, fydd allan ar 21 Awst ar label Recordiau I KA CHING.

Teleri

Rhyddhau ‘Haf’ gan Teleri

Mae’r gantores electroneg, Teleri, yn rhyddhau ei sengl ddiweddaraf heddiw, 3 Awst. ‘Haf’ ydy enw’r trac newydd a dyma’r bedwaredd mewn cyfres o senglau gan y gantores sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod misoedd cyntaf 2020.