Gwahoddiad i Goodhew

Mae’n bosib y bydd y nofiwr Olympaidd Duncan Goodhew yn ymweld â gig olaf Taith Slot Selar yn Llanrwst nos Sadwrn nesaf.

Rydan ni wedi penderfynu gwahodd Goodhew, sy’n ffigwr adnabyddus yn rhannol oherwydd ei ben moel, i noson olaf y daith i ddathlu’r gân deyrnged mae Sen Segur wedi cyfansoddi iddo.

‘Taith Duncan Goodhew’ ydy’r trac gwych a thrawiadol sydd EP cyntaf y grŵp ifanc o Ddyffryn Conwy, ac mae hon wedi bod yn ffefryn gyda’r torfeydd dros nosweithiau cyntaf taith Slot Selar. Mae crysau T arbennig yn talu teyrnged i’r gân wedi eu cynhyrchu hefyd, ac ar gael i’w prynu o’r gigs wrth gwrs.

“Rydan ni wedi gwahodd Duncan Goodhew i’r noson olaf yng Nghlwb Rygbi Nant Conwy” meddai George Amor, basydd Sen Segur.

“Dwi ddim yn gwybod os neith o dderbyn y gwahoddiad, ond mae o’n dipyn o arwr i ni a byddai’n neis petai o’n gallu troi fyny i gael copi o’r EP ac un o’r crysau T.”

Y Segur syfrdanol

Mae Sen Segur wedi llwyddo i greu cryn argraff ar dorfeydd Slot Selar hyd yn hyn. Ers noson gyntaf y daith yng Nghaerdydd, mae pobl wedi bod yn siarad ac yn trydar am ba mor dda yw’r grŵp.

Mae’r grŵp ifanc wedi bod yn cefnogi Creision Hud ar y daith hyd yn hyn ond nhw fydd yn gorffen y noson a’r daith yn Llanrwst ar 2 Gorffennaf.

Dangosiad ffilm lleol

Fe fydd yna hefyd eitem ychwanegol i gig olaf y daith, sef dangosiad arbennig o’r ffilm ‘Capel Garmon’ gan Eryl Jones.

Eryl Jones, neu ‘Pearl’ i’w gyfeillion ydy prif ganwr Jen Jeniro, ac fe gafodd ei ffilm fer ei dangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn ystod gig cyntaf y daith.

Gan bod pentref Capel Garmon, sef testun y ffilm credwch neu beidio, dim ond cwpl o filltiroedd o’r clwb rygbi, roedd yn gyfle rhy dda i’w golli. Maer ffilm yn dechrau am 8pm felly byddwch yno’n brydlon plis ffrindiau annwyl.