Sengl hudol bob mis

Hogia gwallgof ydy hogiau Creision Hud!

Maen nhw’n honi rŵan eu bod nhw’n bwriadu rhyddhau sengl newydd bob mis yn 2011. Ydyn wir, dyna’r bwriad yn ôl un o’r aelodau, a credwch neu beidio, mae’n ymddangos eu bod nhw o ddifrif hefyd.

Er eu bod nhw wedi dal ati i gigio’n weddol rheolaidd, mae’r ‘Hud’ wedi bod yn gymharol dawel dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Fe wnaethon nhw daranu ar y sin nôl yn 2007 gan ennill cystadleuaeth Brwydr y Bandiau Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Yr Wyddgrug y flwyddyn honno. Ychydig dros flwyddyn yn ddiweddarach fe wnaethon nhw ryddhau eu sengl cyntaf, Ffyrdd Gwyrdd, ar Ciwdod – un o gyfres o senglau gan Ciwdod n y cyfnod hwnnw (gol – maen nhw wedi stopio gwneud hynny rŵan yn anffodus).

Ta waeth, yn ôl at y pwynt…mae’r grŵp o ardal Caernarfon wedi penderfynu cael blwyddyn gynhyrchiol yn 2011. “Ar gyfer 2011 mi fydd Creision Hud yn rhyddhau sengl newydd bob mis,” medda’r band cyn ychwanegu “am y 6 mis gynta o leia.”

Fe gafodd y sengl gyntaf, ‘Cyllell’, ei rhyddhau ar 31 Ionawr ac mae ‘She Said’ allan ar 21 Chwefror.