Cyhoeddi Carfannau Cwpan Jarman

Y Nyth Lliwgar

Alun Gaffey

Gwyn Pari

Osh Tal

Osh Retro

Gwyn Elwyn

Sŵnami

Ifan Ywain

Ifan Davies

Gerwyn Murray

Lewis Williams

Tom Ayres

Gruff Jones

Huw Ynyr Evans

C2

Gruff Pritchard

Gareth Iwan Jones

Dylan Meirion Roberts

Irfon Jones

Peredur (brawd Gareth Iwan)

Rich (brawd Rhys Aneurin)

Oranje Rhos Botwnnog

Aled Hughes

Iwan Hughes

Dafydd Hughes

Osian Williams

Euron Jones

Hefin Jones

Sion Owen

I Ka Ching

Gwion Schiavone

Gruff Ifan

George Amor

Dafydd Evans

Gethin Davies

Dan Amor

Cigfrain Sbensh

Gai Toms

Ceri Cunnington

Alan Jones

Gethin Thomas

Gwydion ap Wyn

Jason Hughes

Sam Buckley

Y Llesbians

Ryan Kift

Sion Bayley Hughes

Geraint Wynne Jones

Aled WynJones

Gwion Jones

Chris Glanville

James Jones

Y Selar

Gwilym Dwyfor

Owain Gruffudd

Sion Rich

Owain Schiavone

Iwan Hywel

Barry Chips

Bydd y gemau’n cael eu chwarae ar y cyrtiau 5-bob-ochr ger pwll nofio Bangor rhwng 2 a 4 ddydd Sadwrn yma, 2 Mawrth – dewch draw!