Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar yn llawn

Fe gyhoeddwyd rhestr fer categori olaf Gwobrau’r Selar yn fyw ar raglen Ifan Evans ar C2 heno (nos Fawrth).

Categori ‘Band Gorau’ ydy’r un mae’r grwpiau i gyd yn awchu i gipio, a’r tri sydd â gobaith o fynd â’r wobr adref efo nhw eleni ydy Sŵnami, Candelas ac enillwyr y ddwy flynedd ddiwethaf, Y Bandana.

Mae hyn yn golygu bod rhestrau byr llawn y Gwobrau’n gyhoeddus bellach, a dyma nhw isod i chi. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y noson wobrau yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sadwrn yma, 15 Chwefror.

Gwobrau’r Selar 2013 – Rhestrau Byr

Record Hir Orau: Llithro – Yr Ods; Candelas; Bywyd Gwyn – Y Bandana

Record Fer Orau: 1 – Casi Wyn; Sudd Sudd Sudd – Sen Segur; Du a Gwyn – Sŵnami

Cân Orau: Anifail – Candelas; Gwreiddiau – Sŵnami; Elin – Yr Eira

Hyrwyddwr Gorau: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg; Nyth; Pedwar a Chwech

Gwaith Celf Gorau: Llithro – Yr Ods; Du a Gwyn – Sŵnami; Un Tro – Siddi

Cyflwynydd Gorau: Huw Stephens; Lisa Gwilym: Tudur Owen

Artist Unigol Gorau: Casi Wyn; Kizzy Crawford; Georgia Ruth Williams

Band neu Artist Newydd Gorau: Yr Eira; Kizzy Crawford; Y Cledrau

Digwyddiad Byw Gorau: Gig Olaf Edward H Dafis, Steddfod Dinbych; Maes B, Steddfod Dinbych; Taith Candelas, Hud a Sŵnami

Band Gorau: Y Bandana; Sŵnami; Candelas