Taith Haf Gildas

Os ydach chi’n chwilio am noson fach hamddenol o gerddoriaeth yr wythnos hon yna gallwch chi wneud pethau gwaeth na mynd i un o gigs Taith Haf Gildas dros y dyddiau nesaf.

Mae’r cerddor dawnus i Lansannan yn ffresh o ryddhau ei albwm diweddaraf, ‘Paid a Deud‘, a bydd modd i chi ddarllen adolygiad o’r albwm hwnnw yn rhifyn newydd Y Selar sydd allan wythnos y Steddfod Genedlaethol.

Mae’r daith yn dechrau nos Fercher (22 Gorffennaf) yn The Parrot yng Nghaerfyrddin cyn ymweld ag Aberystwyth, Aberhonddu ac Abertawe. Bydd hefyd cyfle i weld Gildas yn perfformio ar faes yr Eisteddfod ym Meifod ar 3 Awst.

Fel petai cyfres o 4 gig dros 5 diwrnod ddim yn ddigon, mae Arwel Lloyd (sef enw bedydd Gildas) yn cyfuno’r daith gyda thaith seiclo a chanwio elusennol i godi arian at Ymchwil Cancr. Gallwch noddi’r daith yma.

Dyma fanylion llawn gigs taith Haf Gildas:

22/07/15 – The Parrot, Caerfyrddin

23/07/15 – Llew Du, Talybont, ger Aberystwyth

24/07/15 – The Hours Cafe, Aberhonddu

26/07/15 – Tŷ Tawe, Abertawe