Cyhoeddi rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Mae’r ‘Steddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu rhestr fer ar gyfer gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni,

Dyma’r pedwerydd tro i’r wobr gael ei chyflwyno ac fe fydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yng Nghaffi Maes B ar faes y ‘Steddfod ddydd Gwener 11 Awst.

Syniad y wobr ydy dathlu’r amrywiaeth o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei gyhoeddi’n flynyddol, boed yn gerddoriaeth cyfoes, gwerin, glasurol neu arall. Wedi dweud hynny, mae’n deg dweud mai cerddoriaeth gyfoes sy rheoli’r rhestr fer o 10 albwm eleni, er bod lle i ambell record fwy gwerinol hefyd.

Dyma’r rhestr lawn:

· Band Pres Llareggub – Kurn

· Bendith

· Calan – Solomon

· Castles – Fforesteering

· Gwilym Bowen Rhys – O Groth y Ddaear

· Meinir Gwilym – Llwybrau

· Mr Huw – Gwna dy Feddwl i Lawr

· Ryland Teifi – Man Rhydd

· The Gentle Good – Ruins / Adfeilion

· Yws Gwynedd – Anrheoli

Rheithgor o bobl sy’n ymwneud â cherddoriaeth Gymraeg mewn gwahanol ffyrdd yn gyfrifol am ddewis y rhestr fer o ddeg, a bydd deg o feirniaid yn cyfarfod yn y Steddfod eleni i drafod y rhestr fer, a dewis un enillydd. I fod yn gymwys, roedd rhaid i’r albyms dan sylw gynnwys cerddoriaeth Gymraeg yn bennaf, a bod wedi eu rhyddhau rhwng 1 Mawrth 2016 a diwedd Ebrill 2017.

Y Bardd Anfarwol gan The Gentle Good oedd enillydd y wobr gyntaf yn Steddfod Llanelli 2014, gydag Y Dydd Olaf gan Gwenno yn dod i’r brig y flwyddyn ganlynol ym Meifod. Llynedd, tro Sŵnami oedd hi gydag eu halbwm cyntaf, gan gwblhau’r ‘dwbl’ ar ôl iddyn nhw gipio gwobr ‘Record Hir Orau’ Gwobrau’r Selar yn gynharach yn y flwyddyn.

Prif drefnydd Maes B, Guto Brychan, ydy un o’r criw sy’n gyfrifol am drefnu’r wobr ac mae’n credu bod y wobr wedi sefydlu ei lle yn rhaglen y Steddfod bellach.

“Mae’r wobr hon yn rhan bwysig o’r Eisteddfod erbyn hyn ac yn rhoi lle pwysig i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes o bob math” meddai Guto.

“Mae bob amser yn ddiddorol gweld beth sy’n apelio at y rheithgor ac yna’r beirniaid, ac mae’r ffaith mai’r rheiny sy’n ymwneud â’r diwydiant cerddoriaeth sy’n dewis yn sicrhau hygrededd y wobr.”

“Dyma’r pedwerydd tro i’r wobr gael ei chynnal ac mae’n ddiddorol edrych yn ôl a gweld yr amrywiaeth dros y blynyddoedd, nid yn unig ymhlith yr enillwyr, ond hefyd ymysg y rheiny sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ers 2014. Mae’n arwydd clir o ba mor amrywiol a hyfyw yw’r sin yng Nghymru heddiw.”