Enillwyr Gwobrau’r Selar: Y Bandana’n brif enillwyr

Y grŵp a chwalodd ym mis Hydref, Y Bandana, oedd prif enillwyr Gwobrau’r Selar mewn noson gofiadwy arall yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth neithiwr.

Cipiodd y grŵp o ardal Caernarfon bedair o wobrau ar y noson – Record Hir Orau, Gwaith Celf Gorau, Cân Orau a Band Gorau.

Mae’r grŵp wedi bod yn un o’r rhai amlycaf, a mwyaf poblogaidd yng Nghymru dros y degawd diwethaf ac maen nhw wedi ennill teitl ‘Band Gorau’ Gwobrau’r Selar deirgwaith yn y gorffennol yn 2010, 2011 a 2012.

Mae’r aelodau i gyd wedi bod yn gweithio ar brosiectau amgen yn ddiweddar a cyhoeddwyd y byddai Y Bandana’n dod i ben gyda gig olaf yng Nghaernarfon ym mis Hydref.

Record Hir Orau…o’r diwedd

Wrth sgwrsio gyda chriw Y Selar gefn llwyfan, datgelodd Tomos Owens o’r grŵp eu bod nhw wrth eu bodd i gipio gwobr ‘Record Hir Orau’, gan mai hon oedd yr unig wobr maen nhw’n gymwys amdani nad oedden nhw wedi ennill yn y gorffennol

Y Bandana ydy grŵp mwyaf llwyddiannus hanes Gwobrau’r Selar, a nawr mae’r set o wobrau’n gyflawn wrth nodi y flwyddyn daeth y grŵp gwych i ben.

Y gwobrau eraill

Roedd Gig Olaf Y Bandana ar restr fer categori ‘Digwyddiad Byw Olaf’ y gwobrau, ond cipiwyd y wobr honno gan Maes B, a ddaeth i’r brig hefyd yng nghategori’r ‘Hyrwyddwr Gorau’.

Cafodd Yws Gwynedd noson dda hefyd yn cipio dwy wobr sef ‘Fideo Cerddoriaeth Gorau’ am yr ail flwyddyn yn olynol am fideo ei sengl ‘Sgrin’, gan hefyd ennill teitl ‘Artist Unigol Gorau’ am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Meddai Yws wrth Y Selar ei fod am yrru’r wobr Fideo Gorau i gwmni Storm and Shelter, oedd yn gyfrifol am gynhyrchu’r fideo.

Roedd yn noson gofiadwy iawn i’r grŵp ifanc o Bwllheli, Ffracas, wrth iddyn nhw gipio’r wobr am y ‘Band neu Artist Newydd Gorau’ yn ogystal â ‘Record Fer Orau’ am eu EP cyntaf, Niwl.

Yn y categorïau eraill ar y noson, cipiodd Osian Williams o Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog a Siddi y wobr am yr ‘Offerynnwr Gorau’, a Lisa Gwilym ddaeth i’r brig yn y bleidlais dros y ‘Cyflwynydd Gorau’.

Roedd Y Selar hefyd wedi cyflwyno’r wobr ‘Cyfraniad Arbennig’ i Geraint Jarman yn gynharach yn y dydd.

“Teg dweud bod heno wedi bod yn noson gofiadwy arall, ac mae mor braf gweld dros 1000 o bobl yn dod ynghyd i ddathlu llwyddiant y diwydiant cerddoriaeth Cymraeg” meddai trefnydd Gwobrau’r Selar, Owain Schiavone.

“Holl egwyddor Gwobrau’r Selar ydy bod yr enillwyr yn cael eu dewis trwy bleidlais boblogaidd, a does dim amheuaeth bod Y Bandana wedi bod yn un o fandiau mwyaf poblogaidd hanes y sin Gymraeg. Y nhw ydy grŵp mwyaf llwyddiannus hanes Gwobrau’r Selar, ac mae’n briodol eu bod nhw’n cipio llond trol o wobrau ym mlwyddyn olaf y grŵp. Maen nhw wedi bod yn grŵp pwysig, ac yn haeddu’r clod yma.”

“Diolch yn fawr iawn bawb sydd wedi cefnogi’r Gwobrau unwaith eto eleni, ac wrth gwrs i bawb ddaeth i Aberystwyth i ddathlu dros y penwythnos.”

Enillwyr llawn Gwobrau’r Selar 2016:

Cân Orau (Noddir gan Ochr 1): Cyn i’r Lle Ma Gau – Y Bandana

Hyrwyddwr Gorau (Noddir gan Radio Cymru): Maes B

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rondo): Yws Gwynedd

Band Newydd Gorau (Noddir gan Gorwelion): Ffracas

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Stiwdio Gefn): Maes B

Offerynnwr Gorau (Noddir gan Coleg Ceredigion): Osian Williams

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): Fel Tôn Gron – Y Bandana

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): Y Bandana

Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd): Fel Tôn Gron – Y Bandana

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): Niwl – Ffracas

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C): Sgrin – Yws Gwynedd