Dienw yn rhyddhau senglau ar-lein

Mae’r grŵp newydd, Dienw, wedi rhyddhau fersiynau terfynol o’u senglau cyntaf i’w ffrydio ar eu safle SoundCloud ddiwedd wythnos diwethaf.

Mae fersiynau cynharach o’r caneuon wedi ymddangos cyn hyn, ond cadarnhaodd y grŵp mai’r caneuon a ymddangosodd ddydd Gwener diwethaf ydy’r fersiynau terfynol.

Ffurfiwyd y band nôl ym mis Hydref, fel rhan o Marathon Roc, sef y gweithdy/cwrs tri niwrnod oedd yn cael ei gynnal gan y Galeri, Nghaernarfon.

Cafodd bandiau a cherddorion ifanc gyfle i weithio gyda rhai o enwau cerddorol amlycaf Cymru fel tiwtoriaid iddynt, sef Osian Williams (Candelas), Branwen Williams (Cowbois Rhos Botwnnog, Siddi), Ywain Gwynedd (Yws Gwynedd, Frizbee) a Gai Toms (Brython Shag, Anweledig).

Band ifanc, dau aelod o Ddyffryn Peris yw Dienw, sef Twm ac Osian.

Yn Stiwdio Drwm, Llanllyfni recordiwyd y fersiynau diweddara’ o’r ddwy gân, sef ‘Bwystfil Prydferth’ ag ‘Gwasanaethau’, a hynny gydag Osian Williams ac Ifan Jones o Candelas sy’n rhedeg y stiwdio ar hyn o bryd.

Cawsom wybod hefyd bod cyfle i ddal Dienw yn perfformio’n fyw yn noson ddiweddaraf Gigs y Gilfach Ddu yng Nghlwb Cymdeithasol Llanberis ar 23 Mawrth gyda Y Cledrau ac I Fight Lions yn perfformio hefyd.