EPILOG yn aduno grwpiau eiconig 70au a’r 80au

Mae manylion sioe lwyfan arbennig iawn yr olwg wedi eu cyhoeddi gan gwmni Turnstile yn ddiweddar.

Bydd sioe unigryw ‘Epilog’ yn cael ei llwyfannu fel rhan o ddigwyddiad Gŵyl y Llais 2018 yng Nghaerdydd, a hynny yn y New Theatre ar ddydd Gwener 15 Mehefin.

Mae’r sioe wedi ei seilio ar gasgliad newydd wedi’i guradu gan y casglwr recordiau a chynhyrchydd radio Dyl Mei ac mae’n gyfle “unigryw i ail-fyw rhai o ganeuon yr oes aur hon yn hanes canu pop Cymraeg” yn ôl Turnstile. Yn ogystal â’r sioe lwyfan, mae cynlluniau i ryddhau’r casgliad ar record yn fuan.

“Bydd Epilog yn aduno cantorion gwreiddiol yr operâu roc am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Bellach yn enwau adnabyddus ym myd cerddoriaeth Cymraeg byddan nhw’n dod at ei gilydd am un noson arbennig.

“Bydd y grŵp gwerin Ac Eraill yn gwneud ymddangosiad prin iawn ar lwyfan ers iddynt chwalu yn y 70au hwyr, ynghyd â Sidan yn ymddangos ar lwyfan am y tro cyntaf ers diwedd yr 80au.

“Bydd yr actores adnabyddus, Gillian Elisa yn camu ar lwyfan i ganu rhai o ganeuon yr opera roc Melltith ar y Nyth. Yn ymuno â nhw bydd Meic Stevens, Cleif Harpwood, Delwyn Sion a Tecwyn Ifan gyda thon arall o enwau yn cael ei chyhoeddi maes o law.”

Diffinio canu Pop Cymraeg

Casgliad sy’n seiliedig ar gyfres o operâu roc a ddaeth i ddiffinio canu pop Cymraeg yn y 70au a’r 80au yw ‘Epilog’, sy’n “ddathliad o leisiau a thalent y cyfnod. Wedi ei blethu at ei gilydd mewn ffordd gelfydd mae Epilog yn tynnu ar ganeuon o operâu roc megis Nia Ben Aur, Melltith ar y Nyth, Jiwdas a Gorffennwyd yn ogystal ag operâu roc llai adnabyddus na chafodd eu rhyddhau ar record erioed megis Yr Anwariaid ac Etifeddiaeth Drwy’r Mwg.”

Bydd trefniannau cerddorol newydd yn gyfeiliant ar y noson wedi’u cyfansoddi a’u perfformio gan Gruff ab Arwel sy’n gyfarwydd i ni am ei waith gyda Bitw, Gruff Rhys, Y Niwl, Eitha Tal Ffranco.

Comisiynir naratif arbennig gan yr awdur a’r darlledwr Hywel Gwynfryn i gadwyni’r caneuon  ac i gadwyni’r cenedlaethau, ei fab Huw Evans (H Hawkline) sy’n gyfrifol am waith celf eiconig Epilog.

‘Cyfle i gofio’

“Mae’n mynd i fod yn noson unigryw, yn ddathliad, yn gyfle i gofio ond yn bennaf i fwynhau sioe gerddorol anhygoel fydd ar lwyfan am un noson yn unig” meddai Alan Llwyd o Turnstile am y noson.

Cyflwynir Epilog fel rhan o Ŵyl y Llais, gŵyl gelfyddydol ryngwladol a gynhelir bob yn ail flwyddyn gan Ganolfan Mileniwm Cymru, sy’n digwydd mewn amryw o leoliadau ar draws Caerdydd rhwng Mehefin 7fed a’r 17eg.

Mae modd prynu’r tocynnau ac am ragor o wybodaeth, ar wefan Gŵyl y Llais neu dros y ffon ar 029 2063 6464.

Gallwn ddatgelu y byddwn yn cynna cystadleuaeth arbennig i ennill pâr o docynnau ar gyfer y sioe yn hwyrach yn yr wythnos – cadwch olwg ar gyfryngau Y Selar am fanylion pellach.

Dyma un o ganeuon ‘Melltith ar y Nyth’, sef ‘O Bendigedig’ i roi blas o’r hyn y gallwch chi ddisgwyl: