Gigs Cantre’r Gwaelod yn gwerthu allan 

Ddydd Sul diwethaf (26 Awst) fe werthwyd pob tocyn ymlaen llaw am yr ail wythnos yn olynol ar gyfer gig yng nghyfres Gigs Cantre’r Gwaelod yn y Bandstand, Aberystwyth.

Wythnos yn gynharach (Sul 19 Awst), roedd pob tocyn ar gyfer y gig prynhawn gyda Meic Stevens a Bwncath wedi eu gwerthu ymlaen llaw.

Ac roedd teimlad o deja vu yr wythnos hon wrth i bob tocyn ar gyfer y gig yng nghwmni Al Lewis a Sorela (Sul 26 Awst) gael eu gwerthu erbyn y dydd Gwener cyn y gig.

Bydd y gyfres o dri gig pnawn Sul yn dirwyn i ben ddydd Sul nesaf gyda pherfformiadau gan Siân James, Patrobas a Glain Rhys. Ac mae’r trefnwyr yn obeithiol o weld y trydydd gig yn llawn dop hefyd gyda thocynnau’n prysur brinhau.

Ymateb ardderchog

Mudiad nid-er-elw ydy Gigs Cantre’r Gwaelod, sy’n ceisio sicrhau bod mwy o gigs Cymraeg yn cael eu cynnal yn ardal Aberystwyth. Syniad y cerddor Steff Marc Rhys (Bwca) ydy’r prosiect, ac ef sy’n bennaf gyfrifol am y prosiect ac am drefnu’r gigs.

“Roedden ni’n gobeithio y byddai’r gigs yn boblogaidd, ond doedden ni ddim wedi disgwyl ymateb mor ardderchog â hyn” meddai Steff wrth drafod y gyfres gyfredol.

“Mae’r lein-yp ar gyfer y tri digwyddiad wedi bod yn reit wahanol, ond rydyn ni’n fwriadol wedi dewis llwyfannu artistiaid sefydledig a safonol dros ben ym mhob un. Mae’r gynulleidfa wedi amrywio rhwng y ddau gig cyntaf hefyd, felly gobeithio’n bod ni wedi llwyddo i gyrraedd cynulleidfa eang yn barod, ac mae’n edrych yn dda ar gyfer y gig olaf ar hyn o bryd – ychydig iawn o docynnau sydd ar ôl.”

Eglura Steff mai’r bwriad o gynnal y gigs ar brynhawniau Sul oedd i greu awyrgylch hamddenol, Gymreig ar y prom yn Aberystwyth, ond gan obeithio denu ymwelwyr di-gymraeg i gael blas o gerddoriaeth Gymraeg, yn ogystal â chynulleidfa leol.

“Gigs Cantre’r Gwaelod ydy’r brand, ac mae defnyddio’r Bandstand yn gweddu’r brand i’r dim, a hefyd yn cynnig gofod unigryw a naws arbennig ar gyfer y gigs. Gobeithio y gallwn ni ddechrau cynllunio’r gyfres nesaf o gigs yn fuan iawn.”

Mae Gigs Cantre’r Gwaelod eisoes wedi trefnu dau gig arall cyn diwedd y flwyddyn, sef Band Pres Llareggub, Mr Phormula ac Alys Williams  ar 21 Hydref, a Cabarela Nadolig, ar 23 Rhagfyr. Bydd y ddau gig yma’n cael eu cynnal mewn lleoliad gwahanol, sef Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth.