HANSH yn rhyddhau fideo Gwilym

Rhyddhawyd fideo newydd gan Ochr 1/HANSH gwpl o wythnosau nôl sy’n dilyn y band ifanc o Fôn ac Arfon, Gwilym, wrth iddynt ffilmio eu fideo cyntaf i’r sengl ‘Cwîn’.

Ffilmiwyd y fideo yn Shed, Y Felinheli ac fe’i gyfarwyddwyd gan Aled Rhys Jones.

‘Cwîn’ oedd ail sengl y band o Ynys Môn ac Arfon, ac fe’i rhyddhawyd yn gynharach yn y flwyddyn ar Recordiau Côsh.

Mae aelodau Gwilym, sef Ifan, Llyr, Rhys a Llew, wrthi’n gweithio ar eu halbwm cyntaf,  a bydd hwn yn cael ei ryddhau gan Recordiau Côsh erbyn yr haf yn ôl pob tebyg.

Mae’r eitem fideo newydd gan griw Ochr 1 yn dilyn y broses o greu’r fideo ar gyfer y sengl, yn barod i’w ryddhau gan Ochr 1.

Mae’n trafod cysyniad y fideo, a rhai o’r technegau sy’n cael eu defnyddio i greu’r effaith roedden nhw eisiau.  Mae Ifan, canwr Gwilym, yn datgelu bod fideos y grŵp Ok Go yn ddylanwad mawr arnyn nhw wrth greu fideo ‘Cwîn’.

Mae modd gwylio’r fideo ar ffrwd Facebook Hansh nawr

Gwilym – ffilmio fideo Cwîn

G W I L Y M ? C W Î NDyma hanes Ifan, Llyr, Rhys a Llew yn ffilmio eu fideo cynta… linc i’r fideo llawn yn y sylwadau!

Posted by Hansh on Friday, 25 May 2018