Pwy ydy Blind Wilkie McEnroe?

Pwy ydy Blind Wilkie McEnroe? Dyna’r cwestiwn sydd ar wefusau pawb.

Yn anffodus, does dim ateb ganddom ni eto…er ein bod yn gwybod mai grŵp newydd o ardal Wrecsam ydyn nhw!

Ond, bydd y cyfan yn cael ei ddatgelu’n fuan wrth iddyn nhw ryddhau eu sengl gyntaf ‘Moroedd’, ar label I Ka Ching ddydd Gwener yma, 28 Medi.

Ar yr un diwrnod bydd y band yn perfformio eu gig cyntaf yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, gan gefnogi dau o artistiaid eraill I KA Ching, sef Candelas ac Y Cledrau. Felly i cyfle i chi weld gyda’ch llygaid eich hunain pwy yn union ydy’r grŵp newydd.

Mae’r noson yn cael ei threfnu ar y cyd rhwng Twrw ac I KA CHING.

Bydd mwy o fanylion ynglŷn â’r band dirgel a’u EP newydd yn fuan meddai’r label.

Yn y cyfamser, dyma’r seng gyntaf ganddyn nhw: