Rhyddhau cynnyrch cyntaf Elis Derby

Mae’r cerddor ifanc o’r Felinheli, Elis Derby, wedi ryddhau sengl ddwbl sydd ar gael i’w lawr lwytho’n ddigidol o’i safle Bandcamp ac iTunes.

Bydd Elis yn gyfarwydd i rai fel canwr y grŵp o ardal Bangor, Chwalfa, a chwalodd llynedd.

Ers hynny, mae wedi bod yn prysur  sefydlu ei hun fel artist unigol, ac fe gafodd gryn lwyddiant yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau Radio Cymru a Maes B eleni gan gyrraedd y rownd derfynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

‘Sut Allai Gadw Ffwrdd’ a ‘Myfyrio’ ydy teitlau’r ddau drac sydd wedi eu rhyddhau’n ddigidol fel sengl ddwbl a dyma gynnyrch swyddogol cyntaf Elis fel artist unigol.

Recordiwyd y traciau yn Stiwdio Drwm, Llanllyfni gydag Ifan Emlyn yn gyfrifol am y gwaith cynhyrchu. Dywed Elis ei fod yn gobeithio dychwelyd i’r stiwdio ym mis Tachwedd er mwyn recordio rhagor o draciau.

Yn y cyfamser mae Elis yn canolbwyntio ar gigio’n gyson dros ledled Gogledd Cymru dros yr wythnosau nesaf, yn ogystal â gigs wedi eu trefnu yng Nghaerdydd a Manceinion. Bydd Elis yn perfformio gyda’i fand newydd sy’n cynnwys Sion Gwyn ar y gitâr flaen, Llion Hughes ar y gitâr fas a Carwyn Williams ar y drymiau.

Dyma Elis yn chwarae’r trac ‘Myfyrio’ ar lwyfan perfformio Eisteddfod yr Urdd Llanelwedd eleni: