Rhyddhau EP cyntaf Blind Wilkie McEnroe

Mae’r grŵp newydd Blind Wilkie McEnroe wedi rhyddhau eu EP cyntaf, Ar Ddydd Fel Hyn, ar label I KA CHING ddydd Gwener diwethaf, 9 Tachwedd.

Blind Wilkie McEnroe ydy’r grŵp dirgel a ymddangosodd o unlle ddiwedd mis Medi gan ryddhau’r sengl ‘Moroedd’ ar label Recordiau I KA CHING ar 28 Medi.

Ar yr un diwrnod â rhyddhau’r sengl, roedd y band yn perfformio eu gig cyntaf yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, gan gefnogi dau o artistiaid eraill I KA CHING, sef Candelas ac Y Cledrau.

Ers hynny rydym wedi dysgu mai Carwyn Ginsberg, Dave Elwyn a Mike Pandy ydy Blind Wilkie McEnroe.

Mae’r tri yn gerddorion cyfarwydd sydd wedi bod yn aelodau o sawl band arall dros y blynyddoedd – Carwyn fel aelod o’r band Fennel Seeds a Hippies Vs Ghosts; Mike gyda HazyBee a Hel Dinky; a Dave fel artist unigol.

Fideo ail drac o’r EP

Ers rhyddhau’r sengl gyntaf maen nhw wedi cynnig tamaid arall i aros pryd nes rhyddhau’r EP ar ffurf fideo ar gyfer y trac ‘Edrych i Mewn’ a gyhoeddwyd ar gyfryngau Ochr 1 ar ddydd Gwener 26 Hydref.

Aled Wyn Jones oedd yn gyfrifol am gyfarwyddo’r fideo hwnnw.

Mae’r EP, ‘Ar Ddydd Fel Hyn’, wedi’i recordio yn stiwdio Glan-llyn, Melin y Coed gyda’r cynhyrchydd Llŷr Pari, ac mae’n cynnwys pump o draciau.