Rhyddhau ‘Galw Ddoe yn Ôl’

Yn dilyn eu set i gloi arlwy  wythnos y Steddfod ym Maes B Eisteddfod Caerdydd nos Sadwrn, mae Yr Eira wedi rhyddhau eu sengl newydd sbon, ‘Galw Ddoe yn Ôl’, ar ddydd Sul 12 Awst.

Eleni oedd y cyfle cyntaf i Yr Eira gloi nos Sadwrn olaf yr Eisteddfod ym Maes B – y slot mae pob band Cymraeg yn anelu i’w fachu. Mae hynny’n arwydd clir eu bod bellach wedi cadarnhau ei lle fel un o brif fandiau Cymru ar hyn o bryd, yn enwedig ar ôl hed-leinio Gwobrau’r Selar nôl ym mis Chwefror.

Ers rhyddhau eu halbwm cyntaf, Toddi, ym mis Gorffennaf 2017, mae’r grŵp wedi mynd o nerth i nerth ac rydym wedi gweld cynnyrch newydd yn ymddangos ganddynt dros yr haf eleni.

Rhyddhawyd fersiwn newydd o gân Diffiniad, ‘Angen Ffrind’ gan Yr Eira yn gynharach yn yr haf i nodi y ffaith mai nhw fyddai’n hedleinio noson olaf Maes B eleni, ac mai Diffiniad fyddai’n cloi Llwyfan y Maes yn yr Eisteddfod nos Wener.

Yn ôl eu label, Recordiau I KA CHING, mae’r band yn gwireddu breuddwyd trwy gloi nos Sadwrn olaf Maes B.

Cân obeithiol

“Mae’r gân yn chwarae ar syniadau o’r haf ac ieuenctid yng Nghymru,” meddai prif ganwr Yr Eira, Lewys Wyn.

“Mewn gwirionedd, does ’na’m llawer o bethau gobeithiol am fod yn berson ifanc yng Nghymru yn yr haf, ond am unwaith dani’n trio meddwl ychydig yn fwy positif am bethau, y meddylfryd fod yna rhywbeth gwell ar y gorwel. Mae hafau yng Nghymru yn dueddol o fod yn rhywbeth llwm a diflas, ond mae’r gân yn awgrymu ‘na fydd rhaid galw ddoe yn ôl. Cyd-ddigwyddiad gwych fod yr haul am unwaith wedi ymddangos yma yng Nghymru!”

“Roedd hi’n broses weddol anodd o ailafael yn y gitâr ar ôl ysgrifennu’r albwm, ond dwi’n gobeithio fod y sengl yma’n brawf nad ydym am fod yn one album wonder. Mewn gwirionedd, dwi’n meddwl fod y sŵn yn ddatblygiad pellach o’r albwm. Mae ’na elfennau pop amlwg yn perthyn i’r gân ond dwi’n meddwl hefyd fod yna rhywbeth ychydig yn fwy amgen yn perthyn iddi, yn enwedig yn y 12 stringer a’r harmonïau.”

Mae’r sengl wedi ei rhyddhau’n ddigidol yn unig am y tro, ac mae modd ei phrynu ar y llwyfannau cerddoriaeth digidol arferol.

Mae fideo o’r trac newydd hefyd wedi cael ei gyhoeddi ar sianel YouTube y band, ac o weld y lluniau, mae’n ymddangos i ni bod fideo wedi’i ffilmio yn ardaloedd hyfryd Aberystwyth, Borth ac ar draeth Ynys Las.