Adwaith yn cipio’r Wobr Gerddoriaeth Gymreig

Albwm cyntaf Adwaith, Melyn, sydd wedi ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni.

Cyhoeddwyd y newyddion mewn seremoni wobrwyo  yn The Coal Exchange, yng Nghaerdydd neithiwr (Mercher 27 Tachwedd).

Panel o arbenigwyr y diwydiant sy’n gyfrifol am ddewis yr enillydd o’r rhestr fer o 12 albwm a gyhoeddwyd fis yn ôl

Roedd detholiad da o albyms Cymraeg ar y rhestr eleni, gyda 5 o’r 12 yn recordiau cwbl Gymraeg neu ddwy-ieithog sef Carwyn Ellis & Rio 18, Lleuwen, Mr, VRï, Adwaith a HMS Morris. Roedd un arall o’r recordiau gan Accü, hefyd yn cynnwys un trac Cymraeg

Penderfynodd y panel eleni mai albwm y triawd o Gaerfyrddin oedd yn haeddu’r wobr uchel ei pharch.

Wythnos gofiadwy

Mae’r wobr yn coronni blwyddyn gofiadwy i Adwaith, ac yn wir wythnos fawr i’r band wrth iddynt berfformio yng ngŵyl M ym Montreal yng Nghanada dros y penwythnos. 

“Mae hyn mor wallgof!” meddai’r merched wrth dderbyn yr wobr.

“Diolch i bawb a brynodd yr albwm, a phawb sydd wedi ein helpu a’n cefnogi”

Huw Stephens ydy sylfaenydd y wobr sydd wedi’i hennill yn y gorffennol gan Boy Azooga (2018), The Gentle Good (2017), Meilyr Jones (2016), Gwenno (2015), Joanna Grusome (2014), Georgia Ruth (2013), Future of the Left (2012), Gruff Rhys (2011).

“Enillydd cyffrous a haeddiannol iawn o restr fer eithriadol” oedd ymateb y cyflwynydd Radio 1 i’r enillwyr.

“Mae Adwaith wedi cael effaith wirioneddol gyda’u cerddoriaeth bersonol, hardd sy’n cyfleu sut beth yw bod yn ifanc, benywaidd, rhwystredig a dryslyd yn y byd rydyn ni’n byw ynddo.”

Gwobrwyo’r gorffennol a’r dyfodol

Ar ôl cyflwyno’r wobr i Meic Stevens llynedd, dyfarnwyd Gwobr Ysbrydoliaeth Cerddoriaeth Gymreig am yr eildro eleni gan ei chyflwyno i i Meredydd Evans a Phyllis Kinney.

Casglodd Arwel Rocet Jones y wobr ar ran y cwpwl, ar ôl i Merêd farw yn 2015.

Yn olaf, eleni, cyflwynodd trefnwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig Wobr Triskel newydd, a roddwyd i dri artist y maen nhw’n credu sy’n cynnig dyfodol disglair i gerddoriaeth yng Nghymru.

Rosehip Teahouse, Los Blancos a Hana2k oedd y tri i dderbyn y wobr yma.

Gyda chefnogaeth Help Musicians UK, bydd y tri artist yn derbyn pecyn cymorth diwydiant i helpu i roi hwb i’w gyrfaoedd. Bydd hyn yn cynnwys dyfarniad datblygiad creadigol o £500, mynediad am ddim i Gynllun Iechyd Clyw Cerddorion (MHHS) a dwy awr o gynllunio busnes.

I’ch atgoffa, dyma’r 12 albwm oedd ar restr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni:

 • Accü ­- Echo The Red
 • audiobooks – Now! (in a minute)
 • Carwyn Ellis – Joia!
 • Cate Le Bon – Reward
 • Deyah – Lover Loner
 • Estrons – You Say I’m Too Much I Say You’re Not Enough
 • HMS Morris – Inspirational Talks,
 • Lleuwen – Gwn Glân Beibl Budr
 • Lucas J Rowe – Touchy Love
 • Mr – Oesoedd
 • Adwaith – Melyn
 • VRï – Tŷ ein Tadau

 

Llun: Adwaith ar ôl derbyn y Wobr Gerddoriaeth Gymreig (Llun gan Joe Singh)