Cyfle cyntaf i weld…fideo ‘Cân Begw’ gan Al Lewis

Ddydd Gwener diwethaf rhyddhaodd Al Lewis sengl gyntaf ei albwm newydd, Te yn y Grug, fydd allan yn y flwyddyn newydd.

Heddiw, mae Y Selar yn falch iawn i allu rhannu’r fideo swyddogol ar gyfer ‘Cân Begw’ gyda chi’n ecsgliwsif!

Cafodd y fideo ei ffilmio gan ffotoNant yn Eglwys Llanengan ger Abersoch ym Mhen Llyn ar y diwrnod y cynhaliodd Al ei gyngherdd Nadolig arbennig yno’n ddiweddar.

Fel y gwelwch yn y fideo isod, roedd yr Eglwys dan ei sang, gyda’r gig wedi gwerthu allan wythnosau ymlaen llaw.

“Mi oedd na awyrgylch hudolus yn yr Eglwys y noson honno a dwi mor falch i weld fod Dafydd wedi llwyddo i ategu’r wefr oedd yno drwy’r fideo yma” meddai Al wrth Y Selar.

Bydd yr albwm newydd allan yn y Gwanwyn newydd, gyda thaith hyrwyddo hefyd. Mwy am hyn isod, ond gyntaf, gwyliwch y fideo:

‘Cân Begw’ ydy’r sengl gyntaf oddi ar yr albwm Te yn y Grug a fydd yn cael ei ryddhau ar yr 21 Chwefror 2020.

Mae manylion taith hyrwyddo’r albwm newydd wedi’u cyhoeddi, a dyma’r dyddiadau:

21/02/20 –  Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
27/02/20 – Galeri, Caernarfon
06/03/20 – Theatr Mwldan, Aberteifi
27/03/20 – Neuadd Dwyfor, Pwllheli
28/03/20 – Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug