Cyfres o gigs Cymraeg yn Glasgow, Manceinion a Llundain

Bydd cyfle i naw o artistiaid Cymraeg berfformio yn ninasoedd Glasgow, Manceicion a Llundain dros yr hydref eleni diolch i gyfres o gigs mae asiantaeth hyrwyddo PYST wedi’i gyhoeddi.

Mae’r gigs yn gynllun peilot a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, lle bydd nosweithiau’n cael eu hyrwyddo gan rai o brif hyrwyddwyr y dair dinas dan sylw. Y nod yn y pendraw ydy gweld artistiaid Cymraeg yn ymddangos yn amlach ar lwyfannau y dair dinas yn y dyfodol.

Bydd tair taith fer yn ymweld â lleoliadau gigs amlwg Poetry Club yn Glasgow, Yes Manchester ym Manceinion a’r Victoria yn Dalston, Llundain.

Mae’r daith gyntaf yn digwydd ym mis Medi gyda gigs yn Glasgow ar y 4ydd, Manceinion ar y 5ed ac yn Llundain ar 6ed. Ac mae tri o fandiau mwyaf bywiog y sin Gymraeg ar hyn o bryd yn mynd i fod yn perfformio sef Adwaith, Mellt a Papur Wal.

Bydd dwy daith arall yn dilyn hynny gydag artistiaid gwahanol ym mis Hydref a Tachwedd.

Dyddiadau / lleoliadau taith mis Medi:

4 Medi – Poetry Club, Glasgow (hyrwyddir gan DF Concerts)

5 Medi – Yes, Manceinion (hyrwyddir gan Now Wave)

6 Medi – Victoria, Dalston (hyrwyddir gan Bird On The Wire)