Cyhoeddi Lein-yp Gŵyl Car Gwyllt

Mae Gŵyl Car Gwyllt ym Mlaenau Ffestiniog wedi cyhoeddi manylion y digwyddiad sy’n cael ei gynnal ar benwythnos 5-7 Gorffennaf eleni.

Yn ôl yr arfer mae ‘na amrywiaeth eang o artistiaid yn perfformio yn yr ŵyl a gynhaliwyd gyntaf nôl ym 1997.

Mae rhestr y perfformwyr eleni’n cynnwys One Style MDV, Bob Delyn a’r Ebillion, Bryn Fôn a’r Band, Gwibdaith Hen Frân, Ffracas, Radio Rhydd, Gai Toms, Geraint Lövgreen a’r Enw Da, Pasta Hull a 3 Hwr Doeth, Twmffat, Mellt, Phil Gas a’r Band, Estella, Jamie Bevan a Gwilym Bowen Rhys. Mae rhagor o enwau i’w cadarnhau.

Y newyddion cyffrous arall gan y trefnwyr dros y dyddiau diwethaf ydy bod y ffefrynnau mawr lleol, Anweledig, hefyd yn perfformio yn yr ŵyl eleni.

Clwb Rygbi Blaenau Ffestiniog fydd prif leoliad yr ŵyl yn ôl yr arfer.