Gwobrau lu i Gwilym

Y grŵp ifanc o Wynedd a Môn, Gwilym, oedd prif enillwyr Gwobrau’r Selar dros benwythnos arwyddocaol arall i gerddoriaeth Gymraeg yn Aberystwyth.

Roedd y pedwarawd o’r gogledd yn gadael Undeb Myfyrwyr Aberystwyth gyda phump gwobr, sef:

  • Fideo Cerddoriaeth Gorau (am fideo ‘Cwîn’)
  • Gwaith Celf Gorau (am yr albwm Sugno Gola)
  • Cân Orau (am ‘Catalunya’)
  • Record Hir Orau (Sugno Gola)
  • Band Gorau

Flwyddyn yn ôl enillodd Gwilym deitl ‘Band neu Artist’ newydd Gorau, a dros y flwyddyn ddiwethaf maent wedi mynd i nerth i nerth a dechrau gwireddu eu potensial.

“Rydan ni wedi bod yn dod i’r Gwobrau i fwynhau yn y gynulleidfa, ac roedd perfformio yma llynedd a gadael gydag un wobr yn wych” meddai Ifan Pritchard, gitarydd a phrif ganwr Gwilym.

“Mae mynd adra efo pump gwobr eleni jyst yn hollol anhygoel, ac rydan ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi pleidleisio drostom ni.”

Yr enillwyr eraill

Mae Gwilym yn un o fandiau label Recordiau Côsh, ac un arall o artistiaid ifanc y label hwnnw, Lewys, gipiodd deitl ‘Band neu Artist Newydd Gorau’ eleni.

Y gantores Alys Williams oedd enillydd y wobr ‘Artist Unigol Gorau’ am yr ail flwyddyn yn olynol, a’r grŵp o Glwyd, Trŵbz, ddaeth i frig y bleidlais yng nghategori’r ‘Record Fer Orau’.

O ran y gwobrau diwydiant, enillodd Clwb Ifor Bach yng Nghaerdydd wobr ‘Hyrwyddwr Cerddoriaeth Gorau’ gyda Maes B yn cipio teitl y ‘Digwyddiad Byw Gorau’ am y bumed gwaith. Cafodd y comedïwr a chyflwynydd Radio Cymru, Tudur Owen, ei goroni’n ‘Gyflwynydd Gorau’ gyda Branwen Williams, un o reolwyr label I KA CHING a hyrwyddwr gigs yn Y Bala, yn cael ei henwi’n ‘Seren y Sin’.

Roedd cyfle hefyd i ddathlu cyfraniad Mark Roberts a Paul Jones o Y Cyrff, Catatonia ac Y Ffyrc wrth iddyn nhw dderbyn y wobr ‘Cyfraniad Arbennig’ nos Wener.

Esiampl dda

Yn ôl prif drefnydd Gwobrau’r Selar, ac Uwch Olygydd cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar, Owain Schiavone, mae llwyddiant Gwilym yn wers i unrhyw fand ifanc sydd am wneud eu marc.

“Mae Gwilym wedi dangos esiampl i grwpiau ifanc Cymraeg heb os” meddai Owain Schiavone.

“Flwyddyn yn ôl roedden nhw’n dechrau sefydlu eu hunain ac yn cipio’r wobr ‘Band neu Artist Newydd’.  Maen nhw wedi defnyddio hynny fel sbardun, codi momentwm ac adeiladu cynulleidfa sylweddol. Does dim dwywaith eu bod nhw’n boblogaidd dros ben, ac roedd yr ymateb i’w set wrth gloi y Gwobrau’n gadarnhad o hynny.”

“Mae’r gwobrau wedi bod yn llwyddiant ysgubol eleni, gyda thocynnau nos Sadwrn wedi eu gwerthu i gyd dair wythnos ymlaen llaw, a dros 1500 o bobl yn dod i fwynhau’r gerddoriaeth dros ddwy noson eleni. Mae’n profi bod galw mawr am gerddoriaeth fyw yn y Gymraeg, a gwerthfawrogiad o’r artistiaid gwych sydd gyda ni ar hyn o bryd.”

Cynhaliwyd Gwobrau’r Selar, a noddir gan Brifysgol Aberystwyth, dros ddwy noson yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth am y bumed flwyddyn yn olynol gyda’r gynulleidfa’n teithio o bob cwr i Gymru.

Yn ogystal â’r ddwy brif noson, roedd nifer o weithgareddau ymylon yn Aber dros y penwythnos, gan gynnwys gig ysgolion brynhawn Gwener lle daeth 500 o blant ysgolion cynradd Aberystwyth i fwynhau perfformiadau gan Alffa a Lewys. Bydd elw’r gig ysgolion yn mynd at Apêl Eisteddfod Ceredigion 2020.

Rhestr enillwyr yn llawn: 

Cân Orau (Noddir gan PRS for Music): CATALUNYA – GWILYM

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau (Noddir gan Dydd Miwsig Cymru): CLWB IFOR BACH

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): TUDUR

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Galactig): ALYS WILLIAMS

Band neu Artist Newydd Gorau (Noddir gan Gorwelion): LEWYS

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Tinopolis): MAES B

Seren y Sin (Noddir gan Ochr 1): BRANWEN WILLIAMS

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): SUGNO GOLA – GWILYM

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): GWILYM

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): CROESA’R AFON – TRŴBZ

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Hansh): CWÎN – GWILYM

Gwobr Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant): Mark Roberts a Paul Jones