Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar yn gyflawn

Mae rhestrau byr Gwobrau’r Selar bellach yn gyflawn, wedi i ni gyhoeddi’r tri sydd wedi cyrraedd y rhestr fer olaf, sef Band Gorau, gwobr a noddir gan brif noddwr Gwobrau’r Selar, Prifysgol Aberystwyth.

Dim syndod gweld tri o fandiau prysura’, a mwyaf llwyddiannus 2018 yn dod i frig y bleidlais gyhoeddus fu ar agor trwy gydol mis Rhagfyr.

Yr enw cyntaf ar y rhestr ydy y grŵp o ardal Y Bala, Y Cledrau. Er mai reit ar ddiwedd 2017 y rhyddhawyd albwm cyntaf Y Cledrau, Peiriant Ateb, 2018 heb os fu’r flwyddyn fawr iddyn nhw o ran hyrwyddo’r record. Maen nhw wedi gigio’r rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys perfformiadau cofiadwy ar lwyfan maes yr Eisteddfod a Maes B, cwpl o gigs Twrw yng Nghlwb Ifor Bach, ac wrth gwrs gig olaf Neuadd Buddug ym mis Tachwedd.

Mae Mellt wedi bod yn bygwth concro’r sin ers sawl blwyddyn, ond 2018 oedd y flwyddyn fwyaf hyd yma iddyn nhw wrth iddyn nhw ryddhau eu halbwm cyntaf, Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc, a gigio’n fwy na neb (heblaw Welsh Whisperer ella) yn ystod y flwyddyn. Albwm Mellt oedd yr unig record Gymraeg ar restr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig, a Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc gipiodd deitl Albwm Cymraeg y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dechreuodd 2018 yn dda i’r band o Wynedd a Môn, Gwilym, wrth iddyn nhw gipio gwobr ‘Band neu Artist Newydd Gorau’ Gwobrau’r Selar ym mis Chwefror. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth gan ryddhau cyfres o senglau gyda Recordiau Côsh, cyn rhyddhau eu halbwm cyntaf, Sugno Gola, ddiwedd mis Gorffennaf. Un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf heb os.

Rhestrau byr yn gyflawn

Mae cyhoeddi’r rhestr fer ddiweddaraf yn golygu fod rhestrau byr Gwobrau’r Selar bellach yn gyflawn – gallwch eu gweld yn llawn isod.

Mewn newid bach i’r drefn arferol, rydym hefyd wedi dechrau cyhoeddi enwau rhai o’r enillwyr eleni, gyda’r cyhoeddiad nos Fercher mai clawr Sugno Gola gan Gwilym sydd wedi cipio’r wobr ‘Gwaith Celf Gorau’ .

Bydd enillwyr tair o’r gwobrau eraill yn cael eu datgelu dros y bythefnos nesaf, a’r gweddill yn cael eu cyhoeddi yn Aberystwyth ar benwythnos Gwobrau’r Selar, 15-16 Chwefror.

Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar 2018

Cân Orau (noddir gan PRS for Music)

Catalunya – Gwilym

Rebel – Mellt

Ddoe, Heddiw a ‘Fory – Candelas

 

Hyrwyddwr Annibynnol (Noddir gan Dydd Miwsig Cymru)

Recordiau Côsh

Clwb Ifor Bach

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa)

Bubblegum – Omaloma

Yn Fy Mhen – Lewys

Sugno Gola – Gwilym

 

Cyflwynwydd Gorau (Noddir gan Heno)

Tudur

Garmon ab Ion

Huw Stephens

 

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Galactig)

Welsh Whisperer

Alys Williams

Mei Gwynedd

 

Artist Newydd Gorau (Noddir gan Gorwelion)

3 Hwr Doeth

Lewys

Wigwam

 

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Tinopolis)

Sesiwn Fawr Dolgellau

Tafwyl

Maes B

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Hansh)

Cysgod – Gwilym

Gwres – Lewys

Cwîn – Gwilym

 

Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd)

Sugno Gola – Gwilym

Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc – Mellt

O Nunlla – Phil Gas a’r Band

 

Record Fer Orau (Noddir gan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg)

Croesa’r Afon – Trwbz

Y Gwyfyn – The Gentle Good

Portread o Ddyn yn Bwyta ei Hun – Breichiau Hir

 

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth)

Y Cledrau

Mellt

Gwilym

 

Seren y Sin (Noddir gan Ochr 1)

Aled Hughes

Branwen Williams

Michael Aaron Hughes