Tocynnau cynnar Maes B 2020 ar werth

Mae yr Eisteddfod Genedlaethol wedi rhyddhau tocynnau ‘bargen gynnar’ ar gyfer gigs Maes B 2020.

Bydd yr Eisteddfod, a gigs Maes B, yn cael eu cynnal yn Nhregaron, Ceredigion fis Awst nesaf, gyda phedair noson o gigs Maes B rhwng 5 a 9 Awst.

Mae modd archebu tocynnau ar gyfer y bedair noson, sydd hefyd yn sicrhau mynediad i brif faes yr Eisteddfod o 16:00 ar y nos Fawrth ymlaen, am £80 ar hyn o bryd.