10 stori mwyaf poblogaidd 2020

Er bod 2020 wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn i’r norm, mae cerddorion wedi parhau i greu a does dim diffyg newyddion wedi bod i ni gyhoeddi yma ar wefan Y Selar. Mae digon o ddiddordeb wedi bod ymysg y ffans hefyd, a’r wefan wedi bod yn fwy poblogaidd nag erioed.

Mae pawb yn hoffi rhestrau ar ddiwedd blwyddyn, felly dyma restr o’r 10 stori sydd wedi denu’r mwyaf o draffig yma ar y wefan eleni…

10. Cyflwyno artist newydd o Bontypridd – Y Dail

Cyfle cyntaf i weld…fideo ‘Y Tywysog a’r Teigr’ gan Y Dail

9. Sesiwn Fyw Lewys

Cyfle cyntaf i weld…sesh byw ‘Hel Sibrydion’ gan Lewys

 

8. Gwobr Cyfraniad Arbennig i Gruff Rhys

Gruff Rhys i dderbyn gwobr Cyfraniad Arbennig

7. Tesni’n tanio’i gyrfa

Trac Tesni’n tanio gyrfa

6. Gwrandawiad cyntaf ‘Cymru’ gan Cwtsh

Cyfle cyntaf i glywed…’Cymru’ gan Cwtsh

5. Lein-yp Gwobrau’r Selar – un o unig gigs mawr 2020!

Cyhoeddi lein-yp Gwobrau’r Selar

4. Digwyddiad Gwobrau i ddod i ben – trist iawn, feri sad

Diwedd Gwobrau’r Selar

3. Llond trol o wobrau i Gwilym…eto

Gwilym yn brif enillwyr Gwobrau’r Selar

2. Pethau’n ‘Poethi’ i Josgins

Sengl newydd Josgins ar y ffordd

 

1. Gŵyl Ynysu – pan oedd ffrydio gigs yn newyddbeth!

Gŵyl Ynysu i ddod a phawb ynghyd