25 miliwn ffrwd o ganeuon Cymreig drwy PYST

Mae cerddoriaeth Gymreig sydd wedi eu dosbarthu ar lwyfannau digidol gan asiantaeth PYST wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol, sef 25 miliwn ffrwd.

Ers sefydlu yn 2018, cwmni dosbarthu a hyrwyddo cerddoriaeth Cymreig, PYST,  sydd wedi arwain y ffordd o ran sicrhau bod cerddoriaeth artistiaid Cymreig yn cyrraedd y prif lwyfannau ffrydio cerddoriaeth. Mae’r llwyfannau hyn wedi cynnwys Spotify, Apple, Deezer, Amazon a mwy.

Mae modd i artistiaid a labeli ddosbarthu’r gerddoriaeth eu hunain, neu drwy ddulliau eraill wrth gwrs, ond mae PYST yn sicr wedi gwneud bywyd yn haws i artistiaid o Gymru, ac yn arbennig felly artistiaid sy’n cyhoeddi cerddoriaeth yn y Gymraeg.

75% Cymraeg

Yn ôl PYST, amcangyfrifir bod 75% o’r gerddoriaeth dan sylw yn gerddoriaeth drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac mae sawl datblygiad nodedig wedi bod ers i’r asiantaeth sefydlu.

Erbyn hyn mae dros 70 o labeli yn defnyddio PYST i ddosbarthu eu cerddoriaeth yn ddigidol, a dros 300 o artistiaid.

Er bod yr arfer o ffrydio cerddoriaeth Gymraeg wedi tyfu mewn poblogrwydd cyn hynny, mae’n deg dweud mai’r digwyddiad a ddaeth a hyn i amlygrwydd fwyaf oedd gweld y gân Gymraeg gyntaf yn croesi miliwn ffrwd, sef sengl ‘Gwenwyn’ gan Alffa (Recordiau Côsh). Mae’r trac bellach wedi’i ffrydio dros dair miliwn o weithiau.

Er mai cerddoriaeth newydd sydd wedi dwyn y prif sylw, mae PYST hefyd wedi cyd-weithio gyda nifer o labeli er mwyn sicrhau bod cerddoriaeth bwysig o’r gorffennol yn ymddangos ar y llwyfannau digidol am y tro cyntaf hefyd. Mae hyn yn ddiweddar wedi cynnwys cerddoriaeth artistiaid fel Swci Boscawen, Endaf Emlyn, Lowri Evans a label Recordiau Anhrefn.

“Yr hyn a symbylodd ffurfio PYST oedd y labeli recordiau oedd yn bodoli yng Nghymru” meddai Nannon Evans, Rheolwr Marchnata PYST.

“Mae cydweithio yn agos gyda’r gymuned gynyddol honno o labeli dros ddwy flynedd wedi bod yn fraint ac ysbrydoliaeth ac yn arbennig y dyddiau yma, mae angen cefnogi gwaith y labeli yma fwy nac erioed.”

Mae modd clywed y gerddoriaeth ddiweddaraf sy’n cael ei ddosbarthu drwy PYST ar y rhestr chwarae PYST YN DY GLUST.