Agor pleidlais Gwobrau’r Selar ar 1 Ionawr

Bydd y bleidlais gyhoeddus i ddewis enillwyr Gwobrau’r Selar eleni yn agor ar 1 Ionawr, gyda chyfle i fwrw pleidlais am bythefnos.

Roedd Eädyth ar lwyfan digwyddiad Gwobrau’r Selar llynedd ac mae wedi cael blwyddyn brysur iawn yn 2020

Fel popeth arall eleni, bydd trefniadau Gwobrau’r Selar yn wahanol iawn i’r arfer. Yn hytrach na gig mawr yn Aberystwyth i ddathlu’r enillwyr fel a fu yn y gorffennol, bydd enillwyr y Gwobrau’n cael eu cyhoeddi dros wythnos o weithgarwch ar BBC Radio Cymru rhwng 8 a 12 Chwefror.

Er bod trefniadau cyhoeddi’r gwobrau’n wahanol eleni, mae’r broses o ddewis yr enillwyr yn debyg iawn i’r arfer, ac mor ddemocrataidd â phosib.

Mae’r cyhoedd eisoes wedi cael cyfle i enwebu ar gyfer yr amryw gategorïau, gyda phanel o arbenigwyr cerddoriaeth gyfoes yn mynd ati i lunio rhestrau hir ar sail yr enwebiadau hynny.

Nawr, bydd y dewis yn ôl yn nwylo’r cyhoedd unwaith eto gyda’r bleidlais i ddewis rhestrau byr ac enillwyr.

Alys Williams gipiodd y wobr am yr Artist Unigol Gorau ddwy flynedd yn ôl (gyda Trystan Ellis Morris ar ran Rondo)

“Wrth gwrs, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn i’r arfer, ac rydym wedi addasu tipyn ar drefniadau’r Gwobrau eleni i adlewyrchu hynny” meddai Owain Schiavone o’r Selar.

“Mae rhai o’r categorïau wedi newid – er enghraifft, ni fyddai wedi bod yn briodol i gynnwys y categori ‘Digwyddiad Byw Gorau’ eleni.”

“Rydan ni hefyd wedi ychwanegu categori newydd i adlewyrchu’r flwyddyn eithriadol a fu – ‘Gwobr 2020’. Panel Gwobrau’r Selar fydd yn dewis yr enillydd ar gyfer y categori hwn, a’r nod ydy cydnabod gwaith rhywun sydd wedi ymateb yn bositif i ddigwyddiadau 2020.

“Gyda’r amgylchiadau fel y maen nhw ar hyn o bryd, dwi’n falch iawn o’r cyfle i gyd-weithio gyda BBC Radio Cymru er mwyn cynnal wythnos i ddathlu’r Gwobrau y tro hwn gan lenwi rhywfaint ar fwlch y digwyddiad byw oedd yn un o uchafbwyntiau’r calendr cerddorol ers 8 blynedd.”

Bydd pleidlais Gwobrau’r Selar yn agor ar ddydd Gwener 1 Ionawr ac yn cau bythefnos yn ddiweddarach ar ddydd Gwener 15 Ionawr.

Pleidleisiwch nawr:

Pleidleisia dros Wobrau’r Selar 2020

Llun: Gwilym oedd prif enillwyr Gwobrau’r Selar llynedd wrth iddynt gipio 5 gwobr