Blas cyntaf o albwm nesaf Plyci

Un cerddor  sydd heb fod yn segur o bell ffordd yn ystod y cloi mawr ydy’r artist electronig ardderchog, Plyci.

Mae Plyci eisoes wedi rhyddhau llond trol o gynnyrch newydd dros gyfnod y cloi, a nawr mae’n barod i ryddhau ei sengl ddiweddaraf ar Bandcamp.

‘Cerddi Danedd’ ydy enw’r sengl newydd sydd allan fory,  a dyma’r trac cyntaf i ymddangos o’r albwm newydd sydd ar y gweill ganddo.

Hon ydy’r bedwaredd sengl iddo ryddhau yn ystod cyfnod y cloi, gyda’r ddiweddaraf ‘EDOACID-19’, allan ganol mis Mehefin. Cyn hynny, fe ryddhaodd ei EP ‘Ogof’, ar 11 Mai.

Cynhyrchiol

Plyci ydy prosiect y cerddor Gerallt Ruggiero, a ddaw’n wreiddiol o‘r Rhyl, ond sydd bellach wedi ymgartrefu yn Nottingham.

A gyda’r albwm newydd ar y gweill, mae’n amlwg ei fod mewn hwyliau cynhyrchiol iawn, ac mewn gwirionedd roedd hynny i’w weld cyn y cloi mawr diweddar – fe ryddhaodd ddau EP yn ystod 2019 hefyd sef ‘Summit’ ar 24 Rhagfyr, ‘Tannau’ a ryddhawyd ym mis Mai 2019.

Rhyddhaodd Plyci ei albwm diwethaf, ‘Sŵn’ yn 2018 ac er nad oes ganddo union ddyddiad mewn golwg ar gyfer yr albwm diweddaraf eto, mae ymddangosiad y sengl newydd yn awgrym y bydd yn cadw at ei addewid o ryddhau yn ystod 2020.

Bydd modd clywed a lawr lwytho’r sengl newydd ar safle Bandcamp Plyci.

Dyma fideo o Gerallt yn perfformio’r trac newydd yn fyw – neis iawn: