Gwilym yn brif enillwyr Gwobrau’r Selar

Am yr ail flwyddyn yn olynol, y grŵp o Wynedd a Môn, Gwilym, oedd prif enillwyr Gwobrau’r Selar yn Aberystwyth dros y penwythnos.

Am yr wythfed flwyddyn, cynhaliwyd digwyddiad byw Gwobrau’r Selar er mwyn dathlu llwyddiannau cerddoriaeth gyfoes Gymraeg y flwyddyn a fu, gydag 13 o wobrau’n cael eu cyflwyno dros y penwythnos.

Dechreuodd y dathliadau nos Iau, gyda noson arbennig i nodi gyrfa enillydd gwobr ‘Cyfraniad Arbennig’ Gwobrau’r Selar eleni, sef y cerddor amryddawn Gruff Rhys.

Undeb y Myfyrwyr, Aberystwyth oedd lleoliad prif ddigwyddiad y Gwobrau  gyda dwy noson o berfformiadau byw gan fandiau gorau 2019. Gwilym a Fleur De Lys oedd prif fandiau nos Wener, ond roedd perfformiadau cofiadwy gan rai o artistiaid ifanc cyffrous y sin hefyd – Lewys, Elis Derby a Dienw.

Roedd arlwy’r nos Sadwrn yn cynnwys llwyth o genres gan arddangos yr amrywiaeth artistiaid  ond yr un mor atyniadol gyda’r band slacyr o Gaerfyrddin sy’n creu argraff yng Nghymru a thu hwnt, Los Blancos yn cloi y noson, a’r grŵp hip-hop unigryw a gwallgof o Gaernarfon, 3 Hwr Doeth yn brif gefnogaeth trawiadol. Hefyd yn perfformio roedd y gantores electroneg, Eädyth, y triawd indie, Papur Wal, ac enillwyr y wobr ‘Band neu Artist Newydd Gorau’ eleni, Kim Hon.

Yr enillwyr

Enillodd Gwilym 5 o Wobrau’r Selar llynedd, ac roedd tair yn mynd adref gyda nhw nos Sadwrn eto sef ‘Cân Orau’ am ‘\Neidia/’, ‘Fideo Gorau’ am ‘Gwalia’ ac wrth gwrs y wobr am y ‘Band Gorau’.

Fleur De Lys enillodd y wobr am y ‘Record Hir Orau’ am eu halbwm cyntaf O Mi Awn am Dro’, gyda Papur Wal yn cipio’r wobr am y ‘Record Fer Orau’ am eu EP ‘Lle yn y Byd Mae Hyn?’.

Elis Derby gafodd ei enwi’r ‘Artist Unigol Gorau’ 2019, gyda Gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd yn codi’r wobr am y ‘Digwyddiad Byw Gorau’, a Chlwb Ifor Bach yn cael eu henwi’n ‘Hyrwyddwr Annibynnol Gorau’.

“Mae wedi bod yn benwythnos cofiadwy arall wrth i ni ddathlu llwyddiannau cerddorol y flwyddyn a fu” meddai Uwch Olygydd Y Selar, a threfnydd Gwobrau’r Selar, Owain Schiavone.

“Prif syniad y Gwobrau ydy rhoi esgus da i ni gynnal clamp o gig a pharti ym mis Chwefror bob blwyddyn gyda llwyth o artistiaid gwych yn perfformio. Ond mae hefyd yn amlwg bod yr enillwyr, a’r rhai sy’n cyrraedd y rhestrau byrion hefyd, wir yn gwerthfawrogi’r ffaith bod y cyhoedd yn pleidleisio drostynt ac yn gwerthfawrogi eu gwaith.

“Mae’r digwyddiad byw yn mynd ers wyth mlynedd bellach, ac mae wedi bod yn ddifyr gwylio’r shifft yn y sin gydag artistiaid newydd yn creu argraff bob blwyddyn, a’r amrywiaeth sydd gennym yn ehangu’n gyson. Gobeithio fod y digwyddiad yn cynnig llwyfan addas i hynny mewn sawl ffordd.”

  

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2019 – Rhestr lawn o enillwyr

 

Cân Orau (Noddir gan PRS): – \Neidia/ – Gwilym

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau (Noddir gan Technegol): – Clwb Ifor Bach

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): – Chawn Beanz – Pasta Hull

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): Tudur Owen

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rownd a Rownd): Elis Derby

Band neu Artist Newydd (Noddir gan Gorwelion): Kim Hon

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): Lle yn y Byd Mae Hyn? – Papur Wal

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C): Gwalia – Gwilym

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Tinopolis): Tafwyl

Seren y Sin: Yws Gwynedd

Record Hir Orau (Noddir gan Diogel): O Mi Awn am Dro – Fleur de Lys

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): Gwilym

Gwobr Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant): Gruff Rhys

 

Llun: Los Blancos yn derbyn gwobr Fideo Gorau gan Rhys Gwynfor o Hansh (Y Selar / ffotoPhoto)