HMS Morris yn fyw o gartref

Mae set fer fyw gan HMS Morris yn fyw o’u cartref i’w weld ar sianel YouTube cyfres Lŵp, S4C.

Mae Heledd a Sam, o’r grŵp fel y rhan fwyaf o’r boblogaeth, yn ynysu yn eu cartref ar hyn o bryd ond maent wedi llwyddo i ffilmio’r 3 trac byw wrth wneud hynny.

Dyma’r gyntaf o gyfres ‘3 o’r Tŷ’ gan Lŵp sy’n dod o gartrefi’r artistiaid. Mae’r set gan HMS Morris yn cynnwys perfformiad byw cyntaf  o’r sengl ddiweddar ‘Babanod’.

‘Cyrff’ a ‘Mam Ti’ ydy’r ddau drac arall sy’n cael eu perfformio. Dyma’r set: