Cyhoeddi rhestrau byr Artist Unigol a Seren y Sin

Amser i ni gyhoeddi dwy restr fer arall ar gyfer Gwobrau’r Selar eleni – yr wythnos hon, ‘Artist Unigol Gorau’, a ‘Seren y Sin’ ydy’r ddau gategori dan sylw.

Diolch yn fawr iawn i noddwyr y ddau gategori cystadleuol yma – Rownd a Rownd sy’n noddi ‘Artist Unigol Gorau’ a Lŵp ar S4C sy’n noddi ‘Seren y Sin’.

Dyma’r rhestrau byr: 

Rhestr fer ‘Artist Unigol Gorau’ (noddir gan Rownd a Rownd):

Elis Derby

Mared Williams

Rhys Gwynfor

 

Rhestr Fer ‘Seren y Sin’ (noddir gan Lŵp):

Aled Hughes

Ffarout

Yws Gwynedd

 

Mae 2 gategori ar ôl i’w cyhoeddi bellach, sef ‘Hyrwyddwr Gorau’ a ‘Record Hir Orau’  a bydd rheiny’n ymddangos wythnos nesaf gan arwain at benwythnos cyflwyno’r gwobrau. Caeodd y bleidlais gyhoeddus ar gyfer Gwobrau’r Selar am hanner nos ar Nos Calan.

Bydd enillwyr y 12 categori yn cael eu cyhoeddi ar benwythnos Gwobrau’r Selar yn Aberystwyth, sef 14-15 Chwefror.  

Prynwch docynnau Gwobrau’r Selar.