Rhestrau byr diweddaraf – Band neu Artist Newydd a Fideo Gorau

Dyma ni, amser i ni gyhoeddi dwy restr fer arall ar gyfer Gwobrau’r Selar eleni!

Y ddwy restr fermddiweddaraf i’w datgelu ydy rheiny ar gyfer categorïau’r ‘Band neu Artist Newydd Gorau’ sy’n cael ei noddi gan Gorwelion a hefyd y ‘Fideo Cerddoriaeth Gorau’, a noddir gan S4C.

Dyma nhw:

Rhestr fer ‘Band neu Artist Newydd Gorau’:

Ynys

Sbectol Haul

Kim Hon

 

Rhestr Fer ‘Fideo Cerddoriaeth Gorau’:

Dan y Tonnau – Lewys

Dyma Ni – Fleur de Lys

Gwalia – Gwilym

 

Dim ond 4 categori sydd ar ôl i’w cyhoeddi bellach, a bydd rheiny’n ymddangos dros bythefnos nesaf wrth i ni agosau at benwythnos Gwobrau’r Selar yn Aberystwyth ar 14-15 Chwefror.

Bryd hynny byddwn ni’n datgelu enillwyr y 12 categori, a bydd cyfle i chi fwynhau llwyth o fandiau gorau Cymru ar hyn o bryd. Cynhelir  digwyddiad  yn Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth ac mae tocynnau’n gwerthu’n cyflym felly peidiwch colli’r cyfle – archebwch nawr.