Sengl Nadolig newydd Dyfrig Evans

Mae’r cerddor ac actor amlwg Dyfrig Evans wedi rhyddhau sengl newydd ers dydd Gwener 11 Rhagfyr.

Daeth Dyfrig i’r amlwg fel cerddor yn gyntaf fel gitarydd a phrif ganwr gyda’r grŵp Topper ar ddiwedd y 1990au, cyn dechrau rhyddhau cerddoriaeth ei hun yn ddiweddarach. Cymharol dawel fu hi o ran cerddoriaeth newydd ganddo dros y blynyddoedd diwethaf, ond nawr mae nôl gyda thrac Nadoligaidd newydd.

‘Mae Gen i Angel’ ydy enw’r sengl Nadolig newydd ganddo sydd allan ar label JigCal.

Wrth drafod y trac newydd, eglura Dyfrig ei fod wedi mynd ati i ysgrifennu’r gân drwy ddamwain, ac nad oedd ganddo unrhyw fwriad cyfansoddi cân Nadolig ar y pryd.

‘Yng nghanol blwyddyn anodd iawn i bawb a phopeth, tua 6 wythnos yn ôl tra’n gobeithio ‘sgwennu sgript, mi wnes i gael fy ysbrydoli gan beron arbennig iawn wrth fy ochr yn y gegin – angel fy mywyd – a phenderfynu cyfansoddi cân yn lle…can ‘Dolig” meddai Dyfrig.

“Oeddan ni’n gwrando ar John Lennon ar y pryd, oherwydd ei bod hi’n flwyddyn coffa 40 mlynedd ers ei farwolaeth. Felly, yn fwriadol, nes i gyfansoddi cân oedd wedi ei ysbrydoli’n llwyr gan sŵn un o fy arwyr gorau yn y byd.”

Yn ôl y cerddor, does dim byd cymhleth na chlyfar am y sengl, sydd efallai’n gweddu ar gyfer trac Nadoligaidd.

“Cân syml. Geiriau syml. Melodi syml. Fydd gobeithio yn diddanu clustiau plant, hŵligans, gwŷr a gwragedd, neiniau a theidiau a phawb arall sydd isho byw yn gytûn.