Phil Gas a’r Band yn rhyddhau clasur o garol

Mae Phil Gas a’r Band wedi rhyddhau sengl Nadoligaidd newydd ers dydd Mawrth 1 Rhagfyr.

Fersiwn newydd o garol plygain enwog ‘Ar Gyfer Heddiw’r Bore’ ydy’r sengl newydd, gyda’r geiriau wedi’u hysgrifennu gan David Hughes (Eos Iâl) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cafodd recordiad enwog iawn o’r trac ei wneud gan Barti Froncysyllte ym 1967 yn yr arddull plygeiniol, ac ers hynny mae nifer o artistiaid amlwg iawn wedi recordio fersiynau ohoni gan gynnwys Hogia’r Wyddfa, Meredydd Evans a Bryn Terfel.

Phil Gas a’r Band ydy’r diweddaraf i recordio fersiwn o’r garol, ac mae’n cael ei rhyddhau ar label Recordiau Aran.