Sengl Newydd Lisa Pedrick

Mae’r gantores Lisa Pedrick wedi rhyddhau ei sengl newydd ddydd Gwener diwethaf, 28 Awst, ar label Recordiau Rumble.

‘Dim ond Dieithryn’ ydy enw’r trac, ac mae’n dynodi cam diweddaraf comeback o fath gan y gantores o Waun-Cae-Gurwen.

Daeth Lisa i’r amlwg gyntaf ar gyfres deledu talent S4C, ‘Wawffactor’, gan ddod yn fuddugol yn y gyfres gyntaf yn 2004. O dipyn i beth, y person oedd yn ail y flwyddyn honno oedd Aimée Duffy, a aeth ymlaen wrth gwrs i gael llwyddiant rhyngwladol dan yr enw Duffy.

Ers hynny mae Lisa wedi rhyddhau EP ac albwm o’r enw ‘Dyma’r Amser’ yn 2008 oedd yn cynnwys traciau wedi’u hysgrifennu ganddi hi a cherddorion talentog eraill gan gynnwys Henry Priestman, Steve Balsamo a Cerys Matthews.

Un trac ganddi sydd wedi cael ei chwarae’n rheolaidd ar donfeddi Radio Cymru hyd heddiw ydy ei fersiwn o’r glasur gan Gwacamoli, ‘Cwmwl 9’.

Cyfres o senglau

Wedi cyfnod tawelach, mae Lisa wedi cael rhywfaint o adfywiad yn ystod 2020 gan ryddhau tair sengl hyd yma.

Rhyddhawyd y gyntaf, ‘Ti Yw Fy Seren’ ym mis Ebrill, gydag ‘Icarus’ yn dilyn ym mis Gorffennaf.

Mae Lisa wedi cyd-weithio â’r band PERI i ysgrifennu ‘Dim ond Dieithryn’, ac mae’r cerddorion i gyd yn ymddangos ar y recordiad.

Penllanw’r gyfres o senglau fydd EP newydd gan Lisa, a gallwn ddisgwyl i hwnnw gael ei ryddhau yn yr hydref.