Trydydd darllediad gigs Stafell Fyw wythnos nesaf

Bydd y trydydd yn y gyfres o gigs byw ‘Stafell Fyw’ yn cael ei ddarlledu trwy sianeli digidol Lŵp, S4C ar 6 Ionawr.

Mae pawb wedi gweld eisiau gigs byw ers i’r clo mawr ddechrau yn y gwanwyn a llawer o artistiaid a threfnwyr wedi ceisio llenwi’r bwlch ryw ychydig gyda gwe-ddarllediadau o setiau gan artistiaid.

Efallai mai’r ymdrech mwyaf uchelgeisiol i wneud hynny ydy gigs Stafell Fyw sydd wedi cael eu darlledu’n hollol fyw ar y pryd yn unig, gan geisio dal ychydig o naws gigs go iawn.

Darlledwyd y gig ‘Stafell Fyw’ cyntaf ar 14 Hydref gyda pherfformiadau gan Candelas ac I Fight Lions o Neuadd Ogwen, Bethesda. Yn dilyn llwyddiant y gig hwnnw, cyhoeddwyd manylion cyfres fer o gigs Stafell Fyw yn dechrau ym mis Rhagfyr, ac yn gorffen ar ddechrau’r flwyddyn newydd gyda rhai o enwau amlycaf y sin gerddoriaeth Gymraeg yn perfformio.

Calan a Gwilym Bowen Rhys fu’n perfformio o’r Egin yng Nghaerfyrddin ar gyfer y cyntaf o’r gyfres ar 2 Rhagfyr, gydag ail gig yn dilyn yn g Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd ar 16 Rhagfyr – Adwaith a Pys Melyn oedd ar y llwyfan bryd hynny.

Y Galeri yng Nghaernarfon ydy lleoliad yr olaf o’r gigs ar 6 Ionawr pan fydd dau o grwpiau amlycaf Cymru, Gwilym ac Alffa, yn camu i’r llwyfan.

“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn galed ac anodd iawn i gymaint o bobol, yn enwedig pobol sydd ynghlwm â chyngherddau a gigs byw” meddai Ffion Emyr sy’n cyflwyno’r gyfres.

“Cerddorion, trefnwyr gigs, technegwyr, riggers – pawb! Felly mae’i mor braf medru cefnogi a rhoi llwyfan, platfform a gwaith i bawb sydd ynghlwm â’r daith yma.”

“Un o’r pethau pwysica’ i fi ydy trio cael bwrlwm a chynnwrf cyn ac ar ôl i’r bandiau berfformio” ychwanegodd Ffion Emyr.

“A hefyd i gael pawb adra i adael sylwadau a tweetio fel bod ‘na deimlad fod pawb yn edrych ar y gig efo’i gilydd, ond o’i Stafell Fyw.”

Bydd y gig Stafell Fyw yn digwydd yn hollol fyw ar sianel YouTube a thudalen Facebook Lŵp.

Er nad oes modd gwylio’r gigs ar alw wedi’r darllediad, mae modd prynu’r setiau ar wefan Stafell Fyw yn ddiweddarach, gyda’r elw i fynd i boced yr artistiaid sy’n perfformio.