Colli Dave Datblygu

Mae’r Selar yn hynod o drist i glywed am farwolaeth David R. Edwards, oedd yn cael ei adnabod gan lawer hefyd fel Dave Datblygu.

Bu  farw David yn ei gartref yng Nghaerfyrddin dros y penwythnos, yn 56 oed. 

Roedd y gŵr o Aberteifi yn un o gerddorion pwysicaf, ac eiconau mwyaf cerddoriaeth Gymraeg.

Ffurfiwyd y grŵp Datblygu ganddo ym 1982 gyda’i ffrind ysgol T. Wyn Davies. Ymunodd Pat Morgan ym 1984, a datblygodd y grŵp i fod gyda’r mwyaf arloesol a dylanwadol i ganu yn y Gymraeg.

Er gwaethaf heriau iechyd dros y blynyddoedd, bu i Dave a Pat barhau’n weithgar a gwelwyd adfywiad gan Datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, gyda’r albwm diweddaraf, Cwm Gwagle, yn ymddangos llynedd.

“Un o gewri mawr ein diwylliant cyfoes”

Cyhoeddwyd y newyddion am farwolaeth Dave gan label Datblygu, Recordiau Ankstmusik heno (22  Mehefin) mewn datganiad ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Cydnabyddir David fel un o gewri mawr ein diwylliant cyfoes gyda’i dalent unigol fel bardd a cherddor yn gyfrifol am gynnau’r tân sy wedi siapio’r diwylliant cyfoethog rydym yn fwynhau heddiw” meddai’r datganiad gan Anksmusic.

“Ers dyddiau cynnar y Sin Tanddaearol yn yr wythdegau mae bodolaeth Datblygu wedi gwneud hi’n glir fod mwy i gerddoriaeth o Gymru na fersiynau Cymraeg o syniadau Eingl-Americanaidd. Dyma Fardd a oedd yn erbyn Talwrn y Beirdd ac yn benderfynol o ddod â’r diwylliant a cherddoriaeth  ‘Sgymraeg’ yn sgrechian i mewn i’r wythdegau a’r oes fodern.

“Mae’r drioleg o albyms pwysicaf y grŵp –  Wyau(1988), Pyst(1990) a Libertino(1994) – yn cael eu cydnabod fel pinacl artistig pwysicaf ein diwylliant roc cyfoes. Cyfanwaith a oedd yn gyfrifol am ail ddiffinio perthynas yr iaith Gymraeg gyda diwylliant roc. Llais artistig a lwyddodd i groesi  ffiniau a denu cefnogaeth frwd unigolion fel John Peel.

“Ers diwedd y nawdegau mi oedd David wedi bod yn brwydro gyda phroblemau salwch meddwl â oedd yn boenus a hunllefus ar adegau. Braf iawn oedd gweld iechyd David yn gwella a gwych oedd ei weld yn goresgyn ei drafferthion ac yn ail gydio yn ei fywyd yn y ganrif newydd, yn byw yn annibynnol yng Nghaerfyrddin ac yn rhyddhau recordiau unwaith eto fel Datblygu gyda’i gyfaill oes Pat Morgan.”

Cyfraniad Arbennig

Dave yn derbyn gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau’r Selar gan Nici Beech a Lara Catrin o Cwmni Da.

Dros y blynyddoedd mae’r Selar wedi bod yn ddigon ffodus o ymwneud â Dave ar sawl achlysur. Yn arbennig felly yn 2016 wrth i ni gyflwyno Gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau’r Selar i Datblygu – y tro cyntaf i ni gyflwyno’r wobr, a Datblygu oedd yn sicr ar frig y rhestr.

Yn anffodus doedd dim modd i Pat fod yn Aberystwyth ar benwythnos y gwobrau, ond roedd Dave yn awyddus iawn i fod yno ac roedd yn barod iawn i gael ei holi gan Griff Lynch mewn sgwrs arbennig, a chofiadwy iawn.

Ar drothwy sgwrs gyda’r cerddor yn Aberteifi yn 2015, ysgrifennodd Uwch Olygydd Y Selar ddarn blog arbennig ar golwg360 am ddylanwad Dave a Datblygu, a cynhaliwyd pôl piniwn i ddewis 5 cân orau’r grŵp.

Heb os, roedd gennym feddwl mawr iawn o David yma yn Y Selar, ac mae ei golled yn un enfawr.

Dyma fideo’r sgwrs ardderchog rhwng Dave a Griff yng Ngwobrau’r Selar, Chwefror 2016, isod.

Cwsg yn dawel Dave x