Cronfa Eos – dyddiad cau yn agosau

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cronfa gerddoriaeth yr asiantaeth hawliau darlledu, Eos, yn agosáu.

Mae Cronfa Nawdd Eos yn cefnogi cynlluniau fydd yn ysbrydoli cerddorion, cyfansoddwyr, artistiaid, hyrwyddwyr, trefnwyr a chynhyrchwyr o bob rhan o Gymru i gyfrannu i’r diwydiant cerdd.

Mae’r alwad agored am geisiadau am hyd at £1,000 (hyd at 70% o gyfanswm y costau) i gefnogi gweithgaredd yn ystod y 12 mis nesaf ar agor nawr ond yn cau ar ddydd Gwener 9 Gorffennaf.

Mae ffurflenni cais ar wefan Eos.