Cyhoeddi Lein-yp Sesiwn Fawr Digi-Dol

Ni fydd gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau’n digwydd ar strydoedd y dref eleni, ond yn hytrach na hynny bydd yr ŵyl yn cael ei llwyfannu’n ddigidol gyda sesiynau cerddoriaeth, comedi a llên yn cael eu ffrydio’n rhad ac am ddim.

A gyda chwta fis i fynd nes gŵyl ‘Digi-Dol’ mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion yr arlwy, gan gynnwys yr artistiaid cerddorol fydd yn perfformio ar ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf.

Fel rhan o’r arlwy mae Angharad Jenkins o’r grŵp Calan yn cyflwyno rhaglen o sesiynau cerddorol sydd wedi’u ffilmio yn nifer o leoliadau unigryw yr ŵyl. Bydd y perfformiadau’n cynnwys rhai gan Vrï, Glain Rhys, Huw Dylan, Beca, Derw, ac I Fight Lions.

Yn ogystal â’r gerddoriaeth, bydd casgliad o sesiynau i blant, sgyrsiau llenyddol eu naws, a chomedi yn cael eu rhannu ar blatfform AM. Bydd gwybodaeth bellach am yr ŵyl yn ei chyfanrwydd ar wefan Sesiwn Fawr Dolgellau.

Cadeirydd Pwyllgor Sesiwn Fawr Dolgellau ydy Guto Dafydd ac mae’n falch bod yr ŵyl yn gallu cynnig llwyfan arbennig i gefnogi artistiaid.

“Roedd Pwyllgor y Sesiwn yn awyddus i gefnogi artistiaid Cymru ar ôl blwyddyn go segur, a chynnig digwyddiad i’n cefnogwyr triw” meddai Guto.

“Felly braf oedd medru gwahodd unigolion a bandiau yn ôl i Ddolgellau unwaith eto – nid am gigs byw am y tro, ond yn hytrach i recordio setiau byw llawn egni.”

“Roedd y wên ar wynebau’r artistiaid yn dweud y cwbl yn dilyn gaeaf a chyfnod clo hir o fethu perfformio. Er nad oedd modd cynnig llwyfan a chynulleidfa iddynt roedd cael perfformio yn amlwg yn cynnig gwefr iddynt. Mae’r amrywiaeth safleoedd ffilmio yn adlewyrchu’r Sesiwn Fawr draddodiadol. Y gobaith fydd denu gwylwyr o bell ac agos i fwynhau Sesiwn Fawr Digi-Dol.”

Mae posteri blynyddol y Sesiwn Fawr hefyd yn rhan annatod o hanes yr ŵyl, a nifer o bosteri’r gorffennol yn ddarnau eiconig o waith celf. Dyluniwyd poster Sesiwn Fawr Gigi-Dol eleni gan yr amryddawn Sioned Medi.

“Cefnogwch y Sesiwn a’i hartistiaid fel unrhyw flwyddyn arall, a gobeithiwn y bydd modd i ni drefnu a chynnal dathliad o 30 mlynedd o’r Sesiwn Fawr yn 2022” ychwanegodd Guto Dafydd.