Datgelu enillwyr ‘Cân Orau’ a ‘Gwobr 2020’

Diwrnod mawr arall heddiw wrth i ni ddathlu Gwobrau’r Selar mewn cydweithrediad â Radio Cymru.

Prynhawn yma, ar raglen Ifan Evans fe gyhoeddwyd mai ‘Hel Sibrydion’ gan Lewys oedd enillydd teitl ‘Cân Orau’ Gwobrau’r Selar eleni.

Roedd y ffryntman, Lewys Meredydd yn sgwrsio gydag Ifan ar y rhaglen, ac fe ddarlledwyr Sesiwn Tŷ arbennig roedd y band wedi’i recordio ar gyfer y rhaglen – gwerth gwrando nôl.

Yna, ar raglen Lisa Gwilym gyda’r hwyr cafwyd y cyhoeddiad mai Eädyth oedd enillydd teitl arbennig ‘Gwobr 2020’ – gwobr arbennig i nodi blwyddyn anarferol.

Bwriad y wobr one off yma oedd i dalu teyrnged i rywun oedd wedi wynebu heriau digynsail 2020 mewn modd cadarnhaol, a heb os mae Eädyth, gyda’i holl egni positif yn ymgorffori hynny.

Roedd sgwrs gydag Eady ar y rhaglen, ynghyd â sesiwn arbennig ac mae modd gwrando nôl nawr.

Roedd Y Selar yn ddiolchgar iawn i Heno, S4C am noddi’r categori yma ac roedd eitem arbennig ar y rhaglen ynghyd â sgwrs gyda’r enilly

dd.

Dy

ma’r cyfwelia gydag Eädyth:

Llun: Eädyth yn perfformio gyda Shamoniks yng Ngwobrau’r Selar llynedd