Datgelu rhestrau 3 Uchaf categorïau olaf Gwobrau’r Selar

Mae rhestrau 3 Uchaf categoriau Fideo Cerddoriaeth Gorau (noddir gan S4C), Record Hir Orau (noddir gan Rownd a Rownd) a Band Gorau Gwobrau’r Selar wedi eu datgelu. 

Dros y ddwy noson ddiwethaf, mae rhestrau 3 Uchaf y chwech categori arall oedd yn ran o bleidlais gyhoeddus Gwobrau’r Selar wedi eu datgelu ar raglenni Radio Cymru Sian Eleri a Lisa Gwilym.

Tro Huw Stephens oedd hi i gyhoeddi’r rhestrau ar gyfer y categorïau oedd yn weddill, a dyma nhw:

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C)

Mirores – Ani Glass

Piper Malibu – Papur Wal

Dos yn Dy Flaen – Bwncath

 

 Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd)

Rhywbryd yn Rhywle – Lewys

Bwncath II – Bwncath

Map Meddwl – Yr Eira

 

Band Gorau 

Lewys

Yr Eira

Bwncath

 

Cyhoeddwyd hefyd y bydd enillydd y Wobr Cyfraniad Arbennig eleni, sy’n cael ei noddi gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant, yn cael ei gyhoeddi ar raglen Huw wythnos nesaf.

Bydd enillwyr holl gategorïau Gwobrau’r Selar eleni’n cael eu datgelu ar raglenni amrywiol Radio Cymru wythnos nesaf fel rhan o wythnos ddathlu’r gwobrau.