Fideo geiriol ‘Uno, Cydio, Tanio’ Sŵnami

Mae Sŵnami wedi cyhoeddi fideo geiriol ar gyfer eu trac newydd ‘Uno, Cydio, Tanio’ ar eu sianel YouTube.

Roedd y trac yn un hanner o’r sengl ddwbl gyda ‘Theatr’ a ryddhawyd yn ddiweddar – cyhoeddwyd fideo arbennig arbennig ar gyfer ‘Theatr’ ar y pryd oedd wedi’i gyfarwyddo gan Sam Kinsella a’i ffilmio ym Mhortmeirion.

Gruffydd Ywain sy’n gyfrifol am y fideo geiriol trawiadol ar gyfer yr ail drac.

Dyma’r fid: