Fideo sesiwn Hana Lili

Mae cyfres Lŵp, S4C wedi cyhoeddi fideo sesiwn o’r artist Hana Lili a’i gitarydd yn perfformio’r gân ‘Dy Garu a’th Golli’ ar eu llwyfannau digidol.

Mae’r trac yn cael ei berfformio o fŵt car Hana o safle Sêl Cist Car uwch y môr ym mhentre Sili, ger Caerdydd.