Gweithdy Preswyl Merched yn Gwneud Miwsig @ Glan-llyn

Bydd prosiect Merched yn Gwneud Miwsig yn cynnal gweithdy preswyl arbennig yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn ar benwythnos olaf mis Hydref eleni.

Prosiect Maes B i hybu mwy o ferched i ymwneud â’r diwydiant cerddoriaeth Gymraeg ydy ‘Merched yn Gwneud Miwsig’.

Yn y gorffennol mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai diwrnod mewn lleoliadau yng Nghaerdydd ac Aberystwyth, yn ogystal â lansio ffansîn a phodlediad poblogaidd.

Mae’r gweithdy preswyl dros benwythnos 29-31 Hydref yn ddatblygiad cyffrous arall gan y prosiect. Bydd y penwythnos yn cael ei arwain gan diwtoriaid arbennig, a dwy gantores sydd wedi arloesi yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru sef Heledd Watkins o’r grŵp HMS Morris a Hana Lili.

Ni’n hynod o gyffrous i fod yn gweithio gyda’r Urdd ar y gweithdy newydd sbon yma fydd yn digwydd yn Glan Llyn yn fis Hydref” meddai Elan Evans, sy’n arwain prosiect Merched yn Gwneud Miwsig.
“Mae’n gyfle i gael criw o ferched at ei gilydd i ddysgu sgiliau cyfansoddi a chynhyrchu gyda dwy o fenywod blaenllaw’r sîn gerddorol yng Nghymru — Heledd Watkins o’r band HMS Morris a Hana Lili.
“Mae prosiect Merched yn Gwneud Miwsig yn brosiect ar y cyd rhwng Maes B a Chlwb Ifor Bach — cyn i’r pandemig fwrw roedden ni’n cynnal gweithdai cerddorol lan a lawr y wlad ac mae’n braf ein bod ni gyd gallu dod ynghyd eto i weithio, rhannu syniadau a gobeithio creu cerddoriaeth mewn lleoliad ysbrydoledig a hyfryd.”

£25 ydy pris y gweithdy penwythnos ac mae modd cofrestru nawr trwy lenwi ffurflen ar-lein.