Gŵyl Ara Deg 2021 i ddigwydd ‘yn y cnawd’

Mae trefnwyr Gŵyl Ara Deg ym Methesda wedi cadarnhau bydd yr ŵyl yn digwydd eleni, ynghyd â chyhoeddi manylion yr arlwy dros dair noson y digwyddiad.

Lansiwyd yr ŵyl yn 2019 fel prosiect ar y cyd rhwng lleoliad Neuadd Ogwen ym Methesda, Focus Wales, a’r cerddor a ddaw’n wreiddiol o’r ardal, Gruff Rhys.

Fe’i cynhaliwyd yn wreiddiol ym mis Medi 2019 gyda cherddorion Cymreig a rhyngwladol yn perfformio mewn cyfres o gyngherddau yn lleoliad Neuadd Ogwen.

Eleni mae’r ŵyl yn dychwelyd, a hynny dros benwythnos 26 – 28 Awst.

Bydd Gruff Rhys ei hun yn perfformio, ynghyd â’r cerddorion Cymreig eraill Gwenno, Cerys Hafana, Pys Melyn ac Islet.

Yn ymuno â hwy dros y penwythnos fydd yr Albanes Brìghde Chaimbeul, y gantores o Ddulun Aoife Nessa Frances, a Gwenifer Raymond o Brighton.

Bydd gigs yr ŵyl yn cael eu cynnal dros dair noson, ac mae modd prynu tocynnau penwythnos am £35 nawr ar wefan Neuadd Ogwen.

Leinyp llawn Gŵyl Ara Deg 2021:

 

26 Awst, 19:00

GRUFF RHYS

AOIFE NESSA FRANCES

 

27 Awst, 19:00

BRÌGHDE CHAIMBEUL

GWENIFER RAYMOND

CERYS HAFANA

 

28 Awst, 19:00

GWENNO

ISLET

PYS MELYN