Gŵyl UMCB penwythnos yma

Mae UMCB (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor) wedi cyhoeddi manylion gŵyl gerddoriaeth arbennig sy’n digwydd ym Mangor penwythnos yma.

Mae ‘Gŵyl UMCB’ yn cael ei lwyfannu’n arbennig i gyd-fynd ag wythnos a diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ sydd wedi dod yn ddathliad blynyddol o’r iaith Gymraeg yn yr Hydref. Dydd Gwener 15 Hydref ydy dyddiad diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ eleni.

Bydd cerddoriaeth fyw mewn lleoliadau amrywiol ym Mangor dros y penwythnos, gyda phwyslais ar gefnogi bandiau ac artistiaid ifanc, er bod digon o enwau mwyaf y sin yn perfformio hefyd.

Bydd y perfformiadau cerddorol yn dechrau nos Wener, gyda cherddoriaeth fyw mewn tri lleoliad. Bandiau ifanc lleol fydd yn camu i’r llwyfannau yn nhafarndai’r Glôb a Paddys ym Mangor Uchaf gan gynnwys enwau sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod y cyfnod clo, sef Tesni Hughes, Dafydd Hedd a Cai. Cerddoriaeth yn dechrau am 18:30 yn y llefydd hyn.

Bydd y noson yn cloi yn yr Academi lle bydd Elis Derby a Dienw yn perfformio.

Canolfan Pontio fydd y brif gyrchfan ar y nos Sadwrn gyda llwyth o artistiaid amlwg yn chwarae. Mae rhain yn cynnwys Yr Eira, Y Cledrau, Mali Hâf ac Alffa i enwi dim ond rhai.

Mae tocynnau ar werth o Pontio.

Lein-yp llawn Gŵyl UMCB:

 

Gwener

Tafarn y Glôb (18:30)

Tesni Hughes

Io Rees

 

Paddys

Dafydd Hedd

Cai

Orinj

 

Academi

Elis Derby

Dienw

 

Sadwrn 

Pontio

Yr Eira

Alffa

Y Cledrau

3 Hŵr Doeth

Mali Hâf

Kim Hon