Owain Sparnon – dysgu mwy am grëwr gwaith celf Gwobrau’r Selar eleni

Mae cefnogi artistiaid ifanc yn bwysig iawn i’r Selar, ac mae hynny’n aml yn ymestyn y tu hwnt i artistiaid cerddorol yn unig.

Dros y blynyddoedd rydym wedi rhoi sylw a chyfleodd i  ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilm ac artistiaid celf weledol amrywiol.

Un peth rydym wedi bod yn arbennig o falch o allu gwneud ydy cynnig cyfle blynyddol i artist ifanc greu’r gwobrau ar gyfer Gwobrau’r Selar, ac mae hyn wedi arwain at ddarnau o gelf hynod o wreiddiol a diddorol dros y blynyddoedd.

Unwaith eto eleni rydym wedi cyd-weithio gyda Phrifysgol y Drindod Dewi-Sant i gomisiynu artist ifanc i greu’r gwobrau, a’r artist sydd wedi cael y dasg bwysig eleni ydy Owain Sparnon.

Dechrau’n ifanc

Mae Owain yn 20 oed ac yn dod o Gastell-nedd. Ar hyn o bryd mae yn ei flwyddyn olaf yn astudio BA mewn Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe.

Owain Sparnon gydag un o baentiadau’r gwobrau eleni

Wrth sgwrsio gyda’r Selar, eglurodd Owain fod ei ddiddordeb mewn celf yn ymestyn yn ôl sawl blwyddyn.

“Ro’n i’n mwynhau arlunio yn fachgen ifanc ond dechreuodd y peth o ddifrif pan ro’n i ym mlwyddyn 9 Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur” meddai Owain

“Dechreuais i arlunio portreadau o actorion, sêr y byd chwaraeon a disgyblion eraill, a mynd ati i werthu rhain am £2 yr un!”

Da gweld ysbryd entrepeneuraidd cynnar y gŵr ifanc, ond er iddo ddechrau gyda phortreadau, dywed bod ei waith wedi amrywio tipyn ers y dyddiau cynnar hynny.

“Mae fy ngwaith celf wedi newid dros y blynyddoedd ac mae’n parhau i newid. Ar hyn o bryd rwy’n creu gwaith yn ymateb i bethau rwy’n gweld yn ddyddiol.

“Gall y rhain gynnwys ffotograffau, tirluniau, golau adlewyrchol a siapiau a ffurfiau gwrthrychau bob dydd. Rwy’n hoffi’r syniad o haenu, datgelu a newid cyd-destun delweddau a hefyd ystyried y ffin rhwng paentiad a cherflun.”

Cerddoriaeth yn ddylanwad

Paentiadau’r Gwobrau gan Owain

Dywed Owain fod ei ddylanwadau yn newid yn gyson hefyd dan ddibynnu ar yr hyn mae’n gweithio arno ar y pryd ond mae’n rhestru enwau artistiaid fel Rembrandt, Robert Rauschenberg, Julie Mehretu a Michelangelo fel “ysbrydoliaethau cyson”.

Ac nid gwaith artistiaid celf weledol sy’n dylanwadu arno chwaith – mae cerddoriaeth hefyd yn ei ysbrydoli.

“Rwy’n hoff iawn o gerddoriaeth o bob math – mae hyn yn cynnwys cerddoriaeth glasurol, The Beatles, cerddoriaeth Gymraeg, a chanu emynau.

“Rwy’n gwrando ar gerddoriaeth yn aml yn y stiwdio wrth weithio ac mae’n dylanwadu ar fy ngwaith celf” meddai Owain.

Beth am y gwaith celf penodol ar gyfer Gwobrau’r Selar eleni felly, beth ydy’r syniad?

“Mae fy ngwaith celf ar gyfer Gwobrau’r Selar yn ymateb i haenau, symudiad ac egni cerddoriaeth” eglura’r artist addawol.

“Gwnes i frasluniau o wahanol syniadau ymlaen llaw yn fy llyfr braslunio, gan ystyried gwahanol bosibiliadau o ran deunydd, lliwiau a golwg.

“Creais i’r paentiadau wrth wrando ar gerddoriaeth ac rwy’n gobeithio bod pob darn unigol yn mynegi rhywbeth gwahanol am gerddoriaeth.”

Mae un peth y gallwn ni ddweud i sicrwydd – bydd holl enillwyr Gwobrau’r Selar eleni’n gwerthfawrogi a thrysori gwaith celf unigryw Owain.

Mae’r cyfle i greu’r gwobrau wedi bod yn blatfform defnyddio i’r artistiaid sydd wedi eu comisiynu yn y dyfodol, a gallwn fod yn hyderus y bydd hynny’n wir eto eleni.

Owain Sparnon – cofiwch yr enw.

Rhaglen Heno yn cyflwyno ‘Gwobr 2020’ i Eädyth ar y rhaglen nos Fercher.