Rhyddhau albwm RT Dixieband

Dixieband ydy’r grŵp jazz sy’n cael eu harwain gan y clarinetydd amlwg Rhys Taylor ac maent wedi rhyddhau eu halbwm cyntaf heddiw .

Gwena ydy enw’r albwm gan y grŵp a ffurfiwyd gan Rhys, sydd hefyd yn canu, nôl yn 2013.

Clywodd Rhys sŵn jazz byw am y tro cyntaf yn nhafarn y Cŵps, Aberystwyth pan oedd yn dair oed, gan wrando ar fandiau fel y Coopers Jazz Band, sef y grŵp roedd ei dad Mike yn aelod ohono’n chwarae’r banjo.

O hynny ymlaen bu Rhys yn breuddwydio am wneud rhywbeth tebyg, yn enwedig yn yr iaith Gymraeg, ac yn 2013 gwireddwyd y freuddwyd honno wrth iddo ffurfio Dixieband.

Ers hynny mae’r grŵp wedi perfformio’n aml mewn digwyddiadau ledled Cymru, gan gynnwys mewn gwyliau fel Tafwyl, Gŵyl Nôl a ‘Mla’n, Tregaroc, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, ar deledu a radio ac mewn priodasau a phartîon. Efallai mai’r uchafbwynt hyd yn hyn yw agor Gŵyl Jazz Aberhonddu yn 2018.

Yn 2021, ar ôl deunaw mis digon heriol i holl gerddorion y wlad, penderfynodd Rhys gasglu’r band ynghyd i recordio albwm, a dyma eni Gwena.

Clasuron a chaneuon newydd

Mae’r band yn cynnwys Rhys ar y clarinet a’r llais, Gethin Liddington ar y trwmped, Gareth Roberts ar y trombôn, Nigel Hart ar y piano, Paul Hillman ar y bas dwbl a Paul Shepherd ar y drymiau.

Daeth y band ynghyd yn Stiwdio Acapela, Pentyrch, i recordio trefniannau newydd sbon Rhys ei hunan o hen ffefrynnau Cymreig a rhyngwladol.

Mae ‘Moliannwn’, ‘Lawr ar lan y Môr’ a ‘Rownd yr Horn’ yn cael gwedd newydd sbon gan y band a chyfansoddiad gwreiddiol Rhys, ‘Gwena’, yn sicr o lonni’r galon.

Ychwanegwch glasuron fel ‘Panama’, ‘Sweet Georgia Brown’ a Stranger on the Shore’ a dyma’r cynhwysion perffaith ar gyfer albwm Jazz heb ei ail.

“Pleser pur oedd cael y band yn ôl yn yr un ystafell ar ôl cymaint o amser i berfformio a mwynhau gyda’i gilydd” meddai Rhys.

“Mae’r albwm hon yn deyrnged i holl gerddorion y wlad, gyda diolch arbennig i Gethin, Gareth, Nigel, Paul a Paul.”

Dyma’r teitl-drac: