Rhyddhau sengl gyntaf BOI

Mae’r grŵp newydd sy’n cynnwys dau o gyn-aelodau Big Leaves ynghyd â rhai o gerddorion cyfoes eraill amlycaf Cymru, BOI, wedi rhyddhau eu sengl gyntaf ers dydd Gwener 30 Ebrill.

‘Cael Chdi Nôl’ ydy enw’r sengl newydd gan brosiect diweddaraf Osian Gwynedd a Rhodri Sion, oedd yn gyd aelodau i Big Leaves, a Beganif cyn hynny, am tua 15 blynedd.

Ar gyfer eu band newydd maen nhw hefyd wedi recriwtio tri cherddor amlwg iawn arall sef Heledd Mair Watkins (HMS Morris) ar y gitâr fas, Ifan Emlyn (Candelas) ar y gitâr, a Dafydd Owen (Bob, Sibrydion) ar y drymiau.

Y newyddion mawr pellach gan BOI ydy mai tamaid i aros pryd ydy ‘Cael Chdi Nôl’ gan bod bwriad i ryddhau albwm cyntaf y grŵp ddiwedd mis Mehefin.

Bydd yr albwm, yn cael ei ryddhau dan yr enw Coron O Chwinc ar 25 Mehefin ar label Recordiau Crwn.

Mae fideo i gyd-fynd â’r sengl gyntaf wedi’i ryddhau, ac mae modd gweld hwn ar-lein ar sianel YouTube y grŵp.

Mae BOI yn creu sain mawr, melodaidd, wedi’i yrru’n ddidrugaredd gan y drymiau a gitars gyda geiriau ac alawon sy’n archwilio themâu mawr ei hoes a’n cyflwr dynol.

Recordiwyd 10 trac yr albwm mewn amryw o leoliadau gwahanol o amgylch Cymru, cyn cael ei gymysgu gan Daf Ieuan o’r Super Furry Animals.

Dyma’r fideo: