Rhyddhau’r fideo cerddoriaeth Cymraeg-Gwyddelig cyntaf erioed

Nodwyd partneriaeth newydd rhwng ieuenctid Cymru ac Iwerddon ddydd Iau diwethaf (7 Ionawr) wrth ryddhau’r fideo cerddoriaeth cyntaf sy’n cyfuno canu yn yr iaith Gymraeg a’r iaith Wyddeleg.

Ffrwyth cyd-weithio rhwng mudiad Urdd Gobaith Cymru a phrosiect ieuenctid TG Lurgan yn Iwerddon ydy’r fideo cerddoriaeth newydd.

Yn y fideo mae pobl ifanc o’r ddwy wlad yn canu cân o’r enw ‘Golau’n Dallu / Dallta ag na Solise’ sy’n addasiad o’r gân boblogaidd ‘Blinding Lights’ gam The Weeknd.

Nod y fideo a’r prosiect ydy cyflwyno’r ddwy iaith leiafrifol i gynulleidfa fyd-eang. Ac o fewn wythnos o ddiwedd cyfnod pontio Brecsit, mae’r Urdd a TG Lurgan yn dangos fod ffurfio partneriaeth rhwng y ddwy wlad yn hollbwysig er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc gael ffynnu.

Mae TG Lurgan yn sefydliad sy’n rhyddhau fersiynau Gwyddelig o ganeuon cyfoes ar eu sianel YouTube ac wedi denu dros 44 miliwn o wylwyr hyd yn hyn – ffaith sy’n eu gwneud yn sianel iaith leiafrifol fwyaf poblogaidd y byd.

Yn ôl yr Urdd mae’r ddau sefydliad yn rhannu’r un weledigaeth o arddangos y ddwy iaith fel rhai deinamig a pherthnasol, gan roi hyder i bobl ifanc eu defnyddio’n eang yn eu bywydau pob dydd.

Mentro a thrio

Mae 28 o bobl ifanc o’r ddwy wlad wedi cyfrannu eu lleisiau o gartref gan dderbyn cyfarwyddiadau gan y cyfarwyddwr fideo Griff Lynch, sydd wedi mynd ati i greu’r fideo.

“Mae gan Gymru a’r Iwerddon orffennol ddiwylliannol gerddorol hynod gyfoethog, ond bob hyn a hyn, mae gofyn i ni fentro a thrio pethau newydd,” meddai Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis.

“Nid ydym wedi mynd ati i gyhoeddi cân ‘Geltaidd’ draddodiadol. Yn hytrach, rydym wedi rhyddhau fersiwn o gân gyfredol – a hynny mewn arddull sydd i’w chlywed bob dydd.

“Dyma’n ffordd o ddangos fod yr ieithoedd yn esblygu, fel ag yr ydym ni fel pobl yn esblygu. Edrychwn ymlaen yn fawr at gydweithio gyda TG Lurgan ar y prosiect nesaf.

“Waeth beth fo’r hinsawdd wleidyddol a sefyllfa Cymru y tu allan i Ewrop, fel sefydliad rydym ni’n awyddus i sicrhau fod ein pobl ifanc yn parhau i fwynhau profiadau unigryw fel hyn gyda chymheiriaid ledled y byd.”

Yng nghanol y clo mawr, daeth dawnsio i gyfeiliant ‘Blinding Lights’ yn un o heriau mwyaf poblogaidd yr ap TikTok. Dyma’r cyntaf o dair cân i’w rhyddhau gan y cyd-gynhyrchiad dros y flwyddyn nesaf, ac mae’r gwaith yn rhan o strategaeth ryngwladol yr Urdd.