Sesiwn Fawr Ddigidol Dolgellau

Mae trefnwyr gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau wedi cyhoeddi mai yn rhithiol bydd yr ŵyl yn digwydd unwaith eto eleni o ganlyniad i sefyllfa pandemig Covid-19.

Er hynny, maen nhw’n dweud bydd darpariaeth ddigidol y digwyddiad eleni’n arloesi ac yn torri tir newydd.

Dros y misoedd diwethaf bu Pwyllgor y Sesiwn Fawr yn disgwyl yn eiddgar am gyhoeddiad fyddai’n caniatáu i’r ŵyl ddigwydd yng nghanol tref Dolgellau ar ôl gorfod gohirio digwyddiad byw 2020 o ganlyniad i’r pandemig.

Ond o ystyried y sefyllfa ar hyn o bryd, mae’r criw wedi penderfynu cynnal gŵyl wahanol ond arloesol yn 2021, er mwyn dathlu traddodiad cerddoriaeth gwerin Cymru a’r byd, gan adeiladu ar lwyddiant yr ŵyl rithiol a gynhaliwyd ganddynt llynedd.

Cefnogi artistiaid

Penwythnos 16-18 Gorffennaf fydd dyddiad yr ŵyl rhithiol yn 2021, a bydd modd i bobl danysgrifio i dderbyn pecyn amrywiol o sesiynau cerddorol, llenyddol a chomedi o’r safon uchaf.

Bydd Sesiwn Fawr Dolgellau 2021 ar ffurf ddigidol ond yn cwmpasu perfformiadau ‘byw’ gan artistiaid o Gymru a thu hwnt.

“Mae hi wedi bod yn gyfnod ansicr i ni fel trefnwyr gŵyl dorfol a phoblogaidd” eglura Guto Lewys Dafydd, Cadeirydd Pwyllgor Sesiwn Fawr Dolgellau.

“Ar ôl gorfod gohirio llynedd y gobaith oedd gallu gwahodd pawb yn ôl i Ddolgellau i ddathlu eleni, ond mae’n rhaid i ni warchod iechyd a lles y trigolion lleol yn ogystal â mynychwyr yr ŵyl a’n gwirfoddolwyr. Felly cynnal digwyddiad rhithiol fyddwn ni unwaith eto eleni, a dangos cefnogaeth i’n artistiaid.”

Un o hoelion wyth Sesiwn Fawr Dolgellau dros y degawdau ydy Ywain Myfyr, ac mae wedi gweld sawl newid yn ffurf yr ŵyl dros y blynyddoedd.

“Rydyn ni’n falch fod modd i ni addasu arlwy’r Sesiwn Fawr er mwyn medru parhau i gynnig adloniant i bobl yn ystod cyfnod mor ansicr” meddai Ywain, sydd bellach yn Ysgrifennydd yr ŵyl.

“Gan obeithio y bydd amgylchiadau yn caniatáu, edrychwn ymlaen at wahodd ein cynulleidfa driw yn ôl i Ddolgellau yn 2022, pan fydd y Sesiwn Fawr yn dathlu pen-blwydd yn 30 oed.”

Gallwn ddisgwyl rhagor o wybodaeth am yr arlwy eleni’n fuan, gyda’r trefnwyr yn annog pawb i gadw golwg am y newyddion diweddaraf ar wefan Sesiwn Fawr Dolgellau, a’u cyfrifon cymdeithasol.